• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»Niedziela Chrys­tusa Króla 21 11 2021

Niedziela Chrys­tusa Króla 21 11 2021

Dzisiejsza Uroczys­tość Chrys­tusa Króla Wszechświata to ostatni akord roku liturgicznego.

Czas przy­go­tować się do Adwentu — okresu rados­nego i pobożnego oczeki­wa­nia na przyjś­cie Jezusa Chrys­tusa. Wejdźmy w ten piękny czas wyciszeni i odpowied­nio przy­go­towani. Najbliższa niedziela to I niedziela adwentu.

Dzisiaj przed koś­ciołami w Polsce zbier­ane są ofi­ary do puszek na pomoc migrantom.

W najbliższą niedzielę taca przez­nac­zona będzie na Lubel­skie Sem­i­nar­ium Duchowne.

Od przyszłej niedzieli w naszej parafii rozprowadzane będą świece „CAR­I­TAS” na wig­ili­jne stoły.

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

24.11. + Zadura Maria 2r., Wysocki Andrzej lr.

25.11. + Fiut Regina 3r., Koz­druń Wanda lr.

27.11. + Kucaba Maria lr.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 22 Listopad

7:00 + Jad­wiga Tadeusz Jacek GUŚLIŃSCY

7:00 + Genowefa AFTYKA XXX

17:00 + Jan MAR­CZYŃSKI 7 r sm Bar­bara MAR­CZYŃSKA 30 r sm Jan ++ ZIELONKÓW

17:00 + Monika DZIURA 7 r sm

WTOREK 23 Listopad

7:00 + Jan SABA int od pra­cown­ików SP ZOL z Celejowa

7:00 + Jan­ina CHARKOT XXX

17:00 + Czesław WOŁEK Jan Leoka­dia RZEPKA Helena Stanisław SIEDLECCY Jan MACIĄŻEK ++ z rodz

17:00

ŚRODA 24 Listopad

7:00 + Walde­mar USAREK

7:00 + Jan­ina CHARKOT

17:00 + Danuta Euge­niusz CZUBAK

17:00 + Jan­ina MIROSŁAW

CZWARTEK 25 Listopad

7:00 + Dar­iusz LITWIŃSKI int od rodz. Adamczyków

17:00 + Zyg­munt BŁASZCZYK int od rodz. Korbeckich

17:00 O Boże błog i potrzebne łaski dla Agatki w 1 r urodzin

PIĄTEK 26 Listopad

7:00 + Stanisław CZERNIEC int od chrześniaka

17:00 + Genowefa JAROSIŃSKA 11 r sm

17:00 + Hen­ryk 20 r sm Zofia Mar­ian WÓJ­CIK ++ z rodz

17:00 Za pole­canych w wypominkach

SOB­OTA 27 Listopad

7:00 + Leszek KOWAL­SKI int od żony Alicji z dziećmi Emilią i Markiem

7:00 + Sabina RYBKA XXX

17:00 + Zdzisław POCHROŃ 47 r sm Teresa POCHROŃ

17:00 + Genowefa Piotr RODZIK Andrzej KUZ­DRAL­IŃSKI ++ z rodz

NIEDZIELA 28 Listopad

7:30 + Maria KUCABA

9.00 + Maria i Marek ZADURA

10:30 + Zdzisław PIŁAT

12:00 PRO POP­ULO

16:00 + Bro­nisław MACIĄŻEK 42 r sm Józefa Stanisław Mar­ian Tadeusz Jan KOŁODZIEJCZYK

18:00 + Natalia PIECH Wanda Jan MAZURKIEWICZ