• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»VII Niedziela Zwykła 20 02 2022

VII Niedziela Zwykła 20 02 2022

W Domu Rekolek­cyjnym na „ Jabłuszku” w Nałęc­zowie w dni­ach 46. 03. 2022 r. odbędzie się wielko­postna sesja „ Józef — Cały Sprawiedliwy”.

Sesję poprowadzi O. Tomasz Niedziela. Wszys­t­kich chęt­nych serdecznie zapraszamy. Szczegółowy pro­gram wywies­zony jest w gablocie parafialnej.

Za tydzień w niedzielę dostępna będzie książka intencji na 2023 r. Prosimy o przy­go­towanie konkret­nych dat i godzin intencji. Jed­nocześnie infor­mu­jemy , że jedna osoba nie może zająć wszys­t­kich intencji w niedzielę.

Ręczne odsła­ni­anie i zasła­ni­anie obrazów w głównym ołtarzu zostało napraw­ione. Niestety na automat będziemy musieli jeszcze poczekać, gdyż są z tym poważne trud­ności. Jeśli firma, która miała pod­jąć się tej pracy zrezygnuje z inwest­y­cji to poprosimy o real­iza­cję zada­nia firmę z Przemyśla.

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

22.02. + Kozak Anna 4r., Piłat Zdzisław 4r., Paciejew­ska Maria 4r., Deneka Adam3r., Wrzos Witold 2r.

25.02. + Dudek Marek 2r.

26.02. + Maciążek Jan 4r.

Poniedzi­ałek – 21 lutego

7:00 + Ste­fan i Zofia Sulima

17:00 + Stanisław Klaczyński (17 r.śm) i Rozalia

17:00 + Kaz­imierz Kar­wicki (4 r.śm)

Wtorek22 lutego

7:00 + Roza­lia i Stanisław Klaczyńscy

17:00 + Felicja, Mar­i­anna, Józef Borkowscy

17:00 + Zdzisław Piłat (4 r.śm)

Środa – 23 lutego

7:00 + Andrzej Kut­nik – int. od kolegów z Nałęczowianki

17:00 + Wiesław Poleszak – int. od mieszkańców os. Sienkiewicza

17:00 + Sabina Rybka – int. od rodz. Iwa­ni­aków i Głuchowskich

Czwartek – 24 lutego

7:00 + Zenon Turek – int. od chrześnika Macieja Załuckiego

7:00 + Andrzej Kutnik

17:00 + Kacper Gajda – int. od rodz. Dziedziców

17:00 + Wiesław Chęć – int. od brata Artura z rodziną

Piątek 25 lutego

7:00 + Danuta Kier­nicka – int. od firmy pogrze­bowej ONYX

7:00 + Danuta Nowak (20 r.śm)

17:00 + Ryszard Wijaszka – int. od rodz. Sieroniów

17:00 + Sła­womir Tarka – int. od kolegi Krzysztofa z rodziną

Sob­ota 26 lutego

7:00 Dzięk. – błag. za pomyślne lata Romana z prośbą o potrzebne łaski dla niego i rodziny

17:00 + Alek­sander Nakonieczny i Ste­fa­nia Okoń

17:00 + Tadeusz Sto­larski (r.śm)

Niedziela 27 lutego

7:30 + Anna Weszka – int. od pra­cown­ików Szkoły Pod­sta­wowej w Sadurkach

9:00 + Zofia Sta­niak (21 r.śm) i Stanisław Sta­niak (9 r.śm)

10:30 + Albert Zubrzy­cki ++ z rodziny

12:00 Za wszys­t­kich parafian

12:00 O Boże Bło­gosław­ieństwo i potrzebne łaski dla Anas­tazji w rocznicę urodzin

16:00 + Damian Rej­mak (26 r.śm) i Adrian Rejmak

18:00 + Bog­dan Biaduń