• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
ksmateusz

ksma­teusz

  1. Dzisiaj w naszej parafii przeży­wamy uroczys­tość odpus­tową ku czci Nar­o­dzenia Św. Jana Chrzciciela.

W najbliższy czwartek przeży­wać będziemy Uroczys­tość Bożego Ciała.

sob­ota, 08 czer­wiec 2019 09:43

Zesłanie Ducha Świętego 9 6 2019

Jutro w poniedzi­ałek drugi dzień Zielonych Świąt — Święto Matki Kościoła.

niedziela, 02 czer­wiec 2019 11:18

Niedziela Wniebow­stąpi­enia Jezusa 2 6 2019

W dniu dzisiejszym przeży­wamy w Koś­ciele Uroczys­tość Wniebow­stąpi­enia Pańskiego.

poniedzi­ałek, 27 maj 2019 09:09

VI NIEDZIELA WIELKA­NOCNA 26 V 2019

W najbliższą sobotę rozpocznie się miesiąc czer­wiec i miesiąc poświę­cony Najświęt­szemu Sercu Pana Jezusa.

wtorek, 21 maj 2019 20:20

Bierz­mowanie 21 05 2019

Do sakra­mentu bierz­mowa­nia przys­tąpiło 102 uczniów. Otrzy­mali go z rąk Ks. Bpa Józefa Wróbla

sob­ota, 18 maj 2019 05:51

V NIEDZIELA WIELKA­NOCNA 19 05 2019

W dniu dzisiejszym dzieci z klas III naszej parafii przys­tąpią do I Komu­nii św.

czwartek, 09 maj 2019 11:23

IV WIELKA­NOCNA 12 05 2019

  1. W przyszłą niedzielę pod­czas mszy św. o godzinie 10.30 dzieci z klas III szkół pod­sta­wowych przys­tąpią do I Komu­nii św.
Strona 1 z 9