• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

To już V niedziela Wielkiego Postu. Dla naszej parafi­al­nej wspól­noty jest niedzielą szczególną.

1. Za tydzień w niedzielę w naszej parafii rozpoczniemy Rekolekcje Wielkopostne.

Wszys­tkim uczest­nikom Dróg Krzyżowych serdecznie dzięku­jemy za ofi­ary składane pod­czas tego nabożeństwa a przez­nac­zone na kwiaty i deko­racje Bożego Grobu.