Błąd
  • JUser::_load: Nie można załad­ować danych użytkown­ika o ID: 43
  • 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

Triduum Paschalne w Koś­ciele parafialnym:

Wielki Czwartek — 18:00,

Wielki Piątek — 17:00
Droga Krzyżowa od Koś­cioła na Armat­niej Górze,

Wig­ilia Paschalna — 19:00

Dzisiaj rozpoczy­namy bezpośred­nie przy­go­towa­nia do Uroczys­tości Zmartwych­w­sta­nia Pańskiego poprzez święte rekolekcje. SPOWIEDŹ ŚW. – PONIEDZI­AŁEK I WTOREK PÓŁ GODZINY PRZED KAŻDĄ MSZĄ ŚW.

W niedzielę 17 marca w naszej parafii rozpoczniemy Rekolekcje Wielko­postne. Zaplanu­jmy sobie tak te dni, byśmy znaleźli czas na spotkanie z Chrys­tusem w Jego Słowie, w Sakra­men­cie Pokuty i w Eucharystii.

W przyszłą niedzielę spotkanie młodzieży przy­go­towu­jącej się do sakra­mentu bierzmowania.

Za tydzień w niedzielę po mszy św. o godzinie 9.00 odbędzie się kole­jne spotkanie z dziećmi klas II przy­go­towu­ją­cymi się do I Komu­nii św.