Błąd
  • JUser::_load: Nie można załad­ować danych użytkown­ika o ID: 43
  • 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

Za tydzień w niedzielę 23 wrześ­nia w liturgii koś­cioła wspom­i­nać będziemy Św. Teklę– Dziewicę i Męczen­nicę — patronkę naszej świą­tyni. Z tej racji w tym dniu przeży­wać będziemy odpust ku czci tej świętej. Uroczysta suma zostanie odpraw­iona o godzinie 12.00. Wszys­t­kich parafian, kuracjuszy i gości serdecznie zapraszamy.

W przyszłą niedzielę po mszy św. o godzinie 9.00 odbędzie się spotkanie z młodzieżą przy­go­towu­jącą się do Sakra­mentu Bierz­mowa­nia i ich rodzi­cami. Obec­ność obowiązkowa.

W najbliższą sobotę przy­pada jedno z najs­tarszych świąt maryjnych: Nar­o­dzenia Najświęt­szej Maryi Panny. W naszej pol­skiej trady­cji znane jako święto Matki Bożej Siewnej. Msze św. w naszym koś­ciele odpraw­iane będą o godzinie 7.30, 9.00, 10.30, 17.00 i 19.00. Nie będzie mszy św. o 12.00.

W najbliższą niedzielę 2 wrześ­nia obchodzić będziemy kole­jną rocznicę koronacji fig­ury Matki Bożej Kębel­skiej. Trady­cyjnie z naszej parafii wyruszy piesza piel­grzymka do Wąwol­nicy. Wymarsz nastąpi punk­tu­al­nie o godzinie 7.30 spod krzyża na dol­nym parkingu.