Błąd
  • JUser::_load: Nie można załad­ować danych użytkown­ika o ID: 43
  • 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

W najbliższym tygod­niu rozpocznie się mal­owanie wnętrza naszego koś­cioła. Za utrud­nienia przepraszamy.

W najbliższy czwartek przy­pada zakończe­nie oktawy Bożego Ciała. Uroczysta msza św. z pro­cesją do czterech ołtarzy odpraw­iona będzie o godzinie 18.00.

W najbliższy czwartek przeży­wać będziemy Uroczys­tość Bożego Ciała. Msze w tym dniu odpraw­iane będą w naszym koś­ciele o godzinie 7.30, 9.00 10.30 z pro­cesją, 17.00 i 19.00. Nie będzie mszy o 12.00.

W przyszłą niedzielę pod­czas mszy św. o godzinie 10.30 dzieci z klas II przys­tąpią do I Komu­nii św. Prosimy wiernych nie zain­tere­sowanych bezpośred­nio tą uroczys­toś­cią o przyjś­cie ma mszę św. w innych godzinach.