Błąd
  • JUser::_load: Nie można załad­ować danych użytkown­ika o ID: 43
  • 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

W przyszłą niedzielę 14 lipca zain­au­gu­ru­jemy III Let­nie Kon­certy Organowe i Kam­er­alne — Nałęczów 2013. Pod­czas pier­wszego kon­certu wys­tąpi Trio Ako­rdeonowe, a za organami zasiądzie Michał Sławecki. Kon­cert odbędzie się w przyszłą niedzielę o godzinie 16.00 — parafian, kuracjuszy i turys­tów serdecznie zapraszamy.

Dzisiaj w naszej parafii przeży­wamy Uroczys­tość Odpus­tową ku czci Nar­o­dzenia Św. Jana Chrz­ci­ciela. Dzięku­jemy Bogu za naszego Patrona i Jego Opiekę nad naszą parafią. Ciesząc się nar­o­dz­i­nami Św. Jana Chrz­ci­ciela, warto zas­tanowić się nad swoim życiem, nad zgod­noś­cią naszych czynów, słów i postaw z wyz­nawaną przez nas wiarą i pobożnością.

Trady­cyjnie w niedzielę po Uroczys­tości Św. Jana Chrz­ci­ciela obchodzić będziemy w naszej parafii odpust ku czci naszego patrona. Uroczysta Suma połąc­zona z pro­cesją eucharysty­czną odpraw­iona będzie 30 czer­wca– niedziela o godzinie 12.00.

Trwa remont naszego koś­cioła za niedo­god­ności przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.