Błąd
  • JUser::_load: Nie można załad­ować danych użytkown­ika o ID: 43
  • 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

W tym tygod­niu przy­padają Pier­wszy Piątek i Pier­wsza Sob­ota miesiąca. W Piątek spowiedź od godziny 16.30 w cza­sie Drogi Krzyżowej.

Droga Krzyżowa w naszym koś­ciele dla dorosłych — w piątki o 16.30 dla dzieci i młodzieży we wtorki o 16.30. Gorzkie Żale śpiewamy w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godzinie 15.30.

Wszyscy, którzy zapisali się na piel­grzymkę do Rzymu winni w tym tygod­niu dokonać wpłaty– całości lub połowy ceny.

Tegoroczny kar­nawał dob­iega końca. Mądrość bib­li­jna pod­powiada, że na wszys­tko w życiu jest czas, także na zabawę. Biorąc udział w zabawach i dyskotekach pamię­ta­jmy o poszanowa­niu zasad wiary chrześcijańskiej.

W tym tygod­niu przy­pada I czwartek miesiąca. Spowiedź dla młodzieży przy­go­towu­jącej się do Sakra­mentu Bierz­mowa­nia od godziny 16.30.

Infor­mu­jemy tych, którzy zapisali się na piel­grzymkę do Rzymu, że przyj­mu­jemy wpłaty na pielgrzymkę.