Błąd
 • JUser::_load: Nie można załad­ować danych użytkown­ika o ID: 42
 • 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
 • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
 • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
 • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
 • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Parafia»Rada Dusz­paster­ska

Rada Duszpasterska

Parafi­alna Rada Dusz­paster­ska jest radą IV kadencji. Dzi­ała na pod­stawie statutu. Została wyło­niona w wyb­o­rach powszech­nych 21.10.2007 roku w opar­ciu o reg­u­lamin. 11 listopada 2007 r. nowo wybrani członkowie złożyli uroczyste ślubowanie, które zapoc­zątkowało obecną kadencję rady.

Skład Parafi­al­nej Rady Dusz­paster­skiej IV kadencji:

 1. Prze­wod­niczący: ks. Kan. Marek Czerko – Proboszcz
 2. Członkowie
  • Tadeusz Adam­czyk,
  • Krzysztof Zubrzy­cki,
  • Zofia Chmura,
  • Krystyna Choma,
  • Elż­bi­eta Mokrzan –Rosiak,
  • Radosław Samoń – Drzewiecki,
  • Zuzanna Czerniec,
  • Hen­ryk Piotrowski,
  • Helena Szczerba,
  • Ś.P.Janina Kor­das, (vacat)
  • Syl­wia Janiszek – Krysa,
  • Ks. Jacek Bartecki
  • Ryszard Pochroń — sekretarz