• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Aktu­al­ności»Piel­grzymka dzieci pier­wszej komu­nii do Kod­nia maj 2024

Piel­grzymka dzieci pier­wszej komu­nii do Kod­nia maj 2024

22 maja dzieci, które przyjęły I Komu­nię ◦ św. wraz z rodzi­cami, kat­e­chetami i wychowaw­czy­ni­ami piel­grzy­mowali do Sank­tu­ar­ium Matki Bożej Kodeńskiej.

Uczest­niczyli w odsłonię­ciu Cud­ownego Obrazu, zapoz­nali się z his­torią Sank­tu­ar­ium. ◦ Pod­czas Eucharys­tii dziękowały za dar I Komu­nii i zaw­ierzyły się Matce Bożej Koden­skiej. Następ­nie zwiedzały teren Kalwarii. Piel­grzymka w Kod­niu zakończyła się wspól­nym obi­a­dem. Wraca­jąc odwiedzil­iśmy Monaster św. Onufrego w Jabłecznej. Życzymy dzieciom pięknej przy­jaźni z Panem Jezusem