• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Aktu­al­ności»Boże Ciało 2024

Boże Ciało 2024

1.W najbliższą sobotę rozpoczniemy miesiąc czer­wiec. Jest to miesiąc poświę­cony Najświęt­szemu Sercu Pana Jezusa. W dni powszed­nie po każdej mszy św. wiec­zorowej odpraw­iać będziemy nabożeństwa czer­w­cowe (Lita­nia do Serca Pana Jezusa)

2. Rad­nych Parafi­al­nych zapraszamy na pilne spotkanie w sobotę po mszy św. wieczorowej.

3. W dniu jutrze­jszym w związku z przy­pada­jącą oktawą Bożego Ciała nie obow­iązuje nas post.