• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Aktu­al­ności»Życzenia Wielka­nocne 2020

Życzenia Wielka­nocne 2020

Drodzy Parafi­anie

Przyszło nam przeży­wać święta Zmartwych­w­sta­nia Chrys­tusa w sytu­acji groźnej doty­chczas nam nieznanej.

Kochani dla Tego, który zwyciężył śmierć nie ma rzeczy niemożli­wych. Z miłości do nas oddał życie swoje, w zamian oczekuje wiary, miłości i zau­fa­nia, a wtedy bło­gosław­ieństwa spłynął na nas i staną się naszym udziałem.

Jeśli tylko będziemy słuchać Boga, który czyni rzeczy wielkie i niezbadane i cuda, których nikt nie zliczy, będziemy szczęśliwi.

Niech specy­ficzny czas Wielka­nocy 2020 r. będzie dla nas sprawdzianem z miłości Boga i bliźniego.

W imie­niu wszys­t­kich kapłanów pracu­ją­cych w naszej parafii życzę, aby Zmartwych­w­stały Chrys­tus był dla Was mocą i nadzieją, obdarzał obfi­cie swoimi laskami– nade wszys­tko zdrowiem i

bło­gosławił każdego dnia.

Chrys­tus Zmartwych­w­stał! Prawdzi­wie zmartwychwstał!