• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Aktu­al­ności»Parafi­alny numer konta

Parafi­alny numer konta

Osoby czu­jace potrzebe zlozenia ofi­ary na utrzy­manie koś­cioła lub ofi­ary za zamowione inten­cie moga to zro­bic bez­posred­nio na konto parafii.


Bank Spółdziel­czy w Nałęczowie.


Nr rachunku: 18 8733 0009 0011 5850 2000 0010

*** Ofi­ary za intencje:
W tytule prosimy wpisać — dzień, godzine, w skró­cie intencje

***Na utrzy­manie kościoła:

W tytule prosimy wpisać– ofi­ara na kościół