• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»XIV Niedziela zwykła — 08.07.2012

XIV Niedziela zwykła — 08.07.2012

W sobotę 14 lipca w ramach Nałęc­zowskiego Diver­ti­mento w naszej świą­tyni o godzinie 19.00 odbędzie się kon­cert, w pro­gramie którego wys­tąpi Robert Grudzień — organy i Georgij Agratina — cym­bały i flet­nia Pana. Parafian i kuracjuszy serdecznie zapraszamy.

  • W sobotę 14 lipca w ramach Nałęc­zowskiego Diver­ti­mento w naszej świą­tyni o godzinie 19.00 odbędzie się kon­cert, w pro­gramie którego wys­tąpi Robert Grudzień — organy i Georgij Agratina — cym­bały i flet­nia Pana. Parafian i kuracjuszy serdecznie zapraszamy.

  • W ubiegłym tygod­niu zakończyliśmy prace przy dol­nym parkingu i pod­jeździe do ple­banii. Całoś­ciowy koszt robót wraz z mate­ri­ałami to 135 tyś. zło­tych. Do dnia dzisiejszego zapła­cil­iśmy 125 tyś i do spłaty pozostało 10 tyś. Ponieważ kasa parafi­alna jest już pusta a nie chcielibyśmy zacią­gać długów w związku z tym ośmielamy się prosić o extra tacę w przyszłą niedzielę. Za zrozu­mie­nie i ofi­ary serdecznie już dzisiaj dziękujemy.

  • W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

09.07. + Sto­larski Andrzej 4r., +Buga­jska Władysława 1r.

10.07. + Abramow­icz Helena 1r., +Wrzos Jad­wiga 1r

13.07. + Zielonka Tadeusz 3r.

14.07. + Rzeźnik Mar­i­anna 3r.