• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»Niedziela Świętej Rodziny — 31.12.2017

Niedziela Świętej Rodziny — 31.12.2017

Jutro pier­wszy dzień roku Pańskiego 2018. Infor­mu­jemy, ze nie będzie mszy św. o godzinie 7.30.

  • Dzisiaj przeży­wamy Uroczys­tość Świętej Rodziny. Jest to jed­nocześnie ostatni dzień roku Pańskiego 2017. Uroczysta msza św. z nabożeńst­wem na zakończe­nie roku odpraw­iona zostanie dzisiaj o godzinie 18.00. Po tej mszy św. na górnym parkingu odbędzie się pokaz sztucznych ogni. Prosimy parkować samo­chody na dol­nym parkingu lub przy plebanii.
  • Jutro pier­wszy dzień roku Pańskiego 2018. Infor­mu­jemy, ze nie będzie mszy św. o godzinie 7.30. Pozostałe jak w każdą niedzielę . W Sadurkach o godzinie 9.00. Serdecznie zapraszamy.
  • W zakrys­tii w sklepiku i w przed­sionku koś­cioła są jeszcze do naby­cia nasze parafi­alne kalendarze.
  • W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

02.01. + Ląkocy Zyg­munt 4r.

03.01. + Figura Jan 1 r.

04.01. + Sobczyk-​Kowalczyk Jan­ina 4r., +Kijew­ska Izabela 4r.

05.01. + Popi­ołek Mar­ian 2r.

06.01. + Wój­cik Jan 4r.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 1 STY­CZ­NIA

9:00 Ste­fan (20 ) Maria Kędra

10:30 Mieczysław Kowal (imienin)

12:00PRO POP­ULO

16:00– † Mieczysław Walewander

18:00 Ste­fan Kędra (20 )

WTOREK 2 STY­CZ­NIA

7:00 Janusz Sudz­iński (XXX DZpŚ)

17:00 Zyg­munt Ląkocy

ŚRODA 3 STY­CZ­NIA

7:00 Genowefa Wój­ci­cka (imienin)

17:00 Genowefa Kowal­ska (imienin) Jan Ryszard Kowalscy ††z rodziny

CZWARTEK 4 STY­CZ­NIA

7:00 Genowefa Roman Raczyńscy

7:00 Jan­ina Wój­cik (XXX DZpŚ)

17:00Za księży i posługu­ją­cych w naszej parafii

PIĄTEK 5 STY­CZ­NIA

7:00†† Dusze w Czyśćcu cierpiące

7:00– † Zuzanna Zabiegła (XXX DZpŚ)

17:00 Genowefa Bar­tyzel ††z rodziny

SOB­OTA 6 STY­CZ­NIA

7:30Dziękczynno – bła­galna za Adama

9:00 Bolesław Kier­nicki () Maria

10:30 Anna Tuźnik (28 )

12:00PRO POP­ULO

16:00O Boże bło­gosław­ieństwo dla rodziny

18:00– † Mar­ian Popi­ołek (2 )

NIEDZIELA 7 STY­CZ­NIA

7:30 — † Bro­nisław Owczarek (25 ) Stanisława Alek­san­dra Jan ††z rodziny

9:00Za żywych i †† członków KŻR

10:30 Ste­fan Sulima (5 ) ††z rodziny

12:00PRO POP­ULO

16:00 Jan Figura (1 )

18:00 Jerzy Szabała