• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»ZAPROSZE­NIE

ZAPROSZENIE

Parafi­alny Odd­ział Akcji Katolickiej

zapraszadzieci z rodzicami

na dwudzi­este trze­cie spotkanie jasełkowe

6 sty­cz­nia 2018 (sob­ota).

Spotkanie rozpocznie się o

godz. 12:00Mszą św. w koś­ciele.

W cza­sie Mszy św. Jasełka przed­stawią dzieci
ze Szkoły Pod­sta­wowej w Nałęc­zowie z klasy 3Bprzy­go­towane przez panie Martę Wój­cik oraz Jad­wigę Wajrak.

następ­nie zapraszamy do Domu Parafialnego

do Sali teatral­nej na

zabawy i konkursy z nagro­dami
oraz poczęs­tunkiem.