• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»Niedziela Miłosierdzia — 08.04.2018

Niedziela Miłosierdzia — 08.04.2018

W przyszłą niedzielę 15 kwiet­nia po mszy świętej o 17:00 zapraszamy na mis­terium pod tytułem Jezus żyje przy­go­towane przez uczniów klasy 5 Szkoły Pod­sta­wowej w Nałęczowie.

  • W przyszłą niedzielę 15 kwiet­nia po mszy świętej o 17:00 zapraszamy na mis­terium pod tytułem Jezus żyje przy­go­towane przez uczniów klasy 5 Szkoły Pod­sta­wowej w Nałęczowie.
  • Pol­ski Związek Emery­tów, Ren­cistów i Inwalidów Odd­ział Rejonowy w Nałęc­zowie oraz Nałęc­zowskie Sto­warzysze­nie Chary­taty­wne serdecznie zapraszają wszys­t­kich mieszkańców naszego miasta na obchody Między­nar­o­dowego Dnia Inwalidy i Osób z Niepełnosprawnoś­cią. Uroczys­tość odbędzie się 19 kwiet­nia 2018 r. w Sali Wid­owiskowej Nałęc­zowskiego Ośrodka Kul­tury przy Alei Lipowej 6 w Nałęc­zowie. Uroczys­tość rozpocznie się o godzinie 10.30 przy pom­niku upamiet­ni­a­ją­cym Św. Jana Pawła II w Parku Zdrojowym.
  • Koronkowe Koła Miłosierdzia z naszej parafii zapraszają dzisiaj w Niedziele Miłosierdzia Bożego na godz­inę 15.00 do naszej świą­tyni na Godz­inę Miłosierdzia.
  • Z racji Niedzieli Miłosierdzia Bożego i patronal­nego święta „CAR­I­TAS POL­SKA” przed koś­ciołami w całej Polsce zbier­ane są ofi­ary do puszek na potrzeby „CAR­I­TAS” orga­ni­za­cji poma­ga­jącej najbardziej potrze­bu­ją­cym w naszym kraju i za granicą.
  • W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

09.04. + Cieś­lik Amelia 5r., +Zielonka Tadeusz 3r.,

11.04. + Wrze­sińska Bar­bara 5r., +Kucaba Sabina 2r.

12.04. + Geba Wacław 3r., +Raczyński Krzysztof 1r.

13.04. + Kucaba Sła­womir 2r.

15.04. + Pielak Adam 4r., +Kobus Jan­ina 3r.; +Fil­ipek Kaz­imierz 2r.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 9 KWIET­NIA

7:00 Jan­ina Wój­cik (XXX DZpŚ)

18:00 Mar­i­anna Gustaw Olszewscy ††Muchów ††Olszews­kich

18:00– † Władysław Chałas (28 ) ††Rzeźników ††Chałasów

WTOREK 10 KWIET­NIA

7:00 Bro­nisław Mar­i­anna Ste­fan Jezierscy

18:00 - Agnieszka Samoń (2 )

18:00– † Jan Pietrykowski (27 ) Marcin Zofia Pietrykowscy Anton­ina Źrebiecka

ŚRODA 11 KWIET­NIA

7:00 Jan Rzeźnik (XXX DZpŚ)

18:00 — † Zofia Zbig­niew Strobel

18:00 Jan Lipczyński ()

CZWARTEK 12 KWIET­NIA

7:00 Agnieszka Jan

18:00Krzysztof Raczyński ††Raczyńs­kich ††Miazków ††Wój­cików

18:00 Stanisław Rybiec (26 )

PIĄTEK 13 KWIET­NIA

7:00 — † Sła­womir Kucaba (2 )

7:00 Bar­bara Szwarc-​Krwawicz (XXX DZpŚ)

18:00 Zdzisław Małek (1 ) ††Małków ††Gór­ni­aków

18:00 Hanna Saba (od koleżanek i kolegów z pracy)

SOB­OTA 14 KWIET­NIA

7:00 Hen­ryka Wijaszka Szczepan Wijaszka (25 )

18:00Dziękczynno – bła­galna z racji urodzin Agaty

18:00 — † Kaz­imierz Fil­ipek (2 )

NIEDZIELA 15 KWIET­NIA

7:30 Prze­mysław Wrzos

9:00 Gabriel Piech (13 )

10:30 Emilia ††Sław­ińs­kich ††Zubrzy­c­kich

12:00PRO POP­ULO

17:00 Agnieszka ††Bar­tosiów ††Dep­tów

19:00 Jacek Tarka () Fran­ciszek Weronika