• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 10 3 2019

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 10 3 2019

1 W Środę Popiel­cową wkroczyliśmy w okres Wielkiego Postu.

Ten czas byłby czymś małym i niegod­nym gdyby pole­gał tylko na pow­strzy­ma­niu się od pokar­mów mięs­nych. Rdze­niem Wielkiego Postu niech będzie nasze nawróce­nie. Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa pasyjne. Droga Krzyżowa dla dzieci odpraw­iana jest w każdy wtorek a dla dorosłych w każdy piątek Wielkiego Postu o godzinie 16.30. Gorzkie Żale śpiewamy w każdą niedzielę Wielkiego Postu o 15.30. Serdecznie zapraszamy. Do puszek sto­ją­cych na bocznych ołtarzach i pod chórem składamy ofi­ary na Jał­mużnę Wielko­postną, oraz na kwiaty i deko­rację Bożego Grobu. W min­ionym tygod­niu wpłynęły dwie bez­imi­enne ofiary.

2 W przyszłą niedzielę po mszy św. o godzinie 9.00 odbędzie się kole­jne spotkanie z młodzieżą przy­go­towu­jącą się do Sakra­mentu Bierzmowania.

3 W ubiegły wtorek odbyła się komisja LWKZ w sprawie wycinki drzew. Teraz czekamy na konkretne decyzje. Zez­wole­nia na wycinkę drzew na tere­nie poza Kaplicą Zubrzy­c­kich należy do Urzędu miasta Nałęczów.

4 W najbliższy czwartek o godzinie 16.00 odbędzie się bardzo ważna zbiórka ministrantów.

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

11.03. +Wój­ciak Stanisław 5r.

12.03. + Doroszuk Józef 4r., Krasecka Mar­i­anna 4r.

13.03. + Szwarc-​Krwawicz Bar­bara lr. Boruch Stanisława 5r.

16.03. + Strzyżyński Stanisław 4r., Chyła Stanisław 3r.

17.03. + Dąb­ski Jarosław lr.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 11 Marzec

7:00 + Jad­wiga JED­LIKOWSKA 9 r sm

17:00 + Władysław Sabina WAL­CZAK zm WAL­CZA­KÓW i KUCABÓW

WTOREK 12 Marzec

7:00 + Halina WYSOCKA XXX

17:00 + Czesława i Tadeusz CUR Zofia Szczepan KAZANOWSCY

17:00 + Józef DOROSZUK 4 r sm ++ DOROSZUKÓW i TARKÓW

ŚRODA 13 Marzec

7:00 + Krystyna KOBUS

17:00 + Krystyna TRO­JANOWSKA 7 r sm

17:00 + Hen­ryk WYSOCKI 9 r sm

CZWARTEK 14 Marzec

7:00 + Zofia, Józef ROSZTAJN

17:00 + Bar­bara KOWAL­SKA 19 r sm ++ KOWAL­S­KICH ZALEWS­KICH RAWSKICH

17:00 + Stanisława MAZUR 7 r sm

PIĄTEK 15 Marzec

7:00 + Jan­ina, Tadeusz GÓRSCY ++ GÓRS­KICH, MAŃKO

7.00 + Mar­ian MROZEK XXX

17:00 + Zenona KUCABA 33 r sm ++ KUCABÓW

17:00 + Józef 55 r sm Irena PIECH

SOB­OTA 16 Marzec

7:00 + Hen­ryk Piotr, Helena Wiesław Leszek ++HER­MAN WIJASZKA

17:00 + Helena KRAW­CZYŃSKA Krystyna NITKIEWICZ ++ KRAW­CZYŃS­KICH NITKIEWICZÓW

17:00 + Zbig­niew GŁUSKI 17 r sm ++ GŁUS­KICH WZIĄTKÓW

NIEDZIELA 17 Marzec

7:30 + Józef DEPTA posm imien Bolesława Jan DEPTA, Jan­ina Nadzieja Mieczysław Nadzieja Józef Anna Tomasz WACH

9.00 +Józef Mar­i­anna WRZOS im Józefa DĄBROWSKA

10:30 + Hen­ryk HANDZEL 1 r sm Bolesław HANDZWL Józefa SZYMAŃSKA

12:00 PRO POP­ULO

16:00 + Edmund ŻUREK 21 r sm Michalina Stanisław Mar­ian Nadzieja Władysław Władysława ŻUREK

18:00 + Stanisława POCHROŃ zm z rodz