• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»Niedziela Chrztu Pańskiego 12 01 2020

Niedziela Chrztu Pańskiego 12 01 2020

Wiz­yta dusz­paster­ska dob­iega końca.

W przyszłą niedzielę dokon­amy pod­sumowa­nia kolędy. Pro­gram na ten tydzień jest następujący.

W poniedzi­ałek od godziny 16.00 odwiedz­imy mieszkańców nowego bloku przy ulicy Kole­jowej. We wtorek odwiedz­imy tych, których z różnych powodów nie było w domach pod­czas wiz­yty dusz­paster­skiej. Adresy prosimy podawać u księży w zakrystii.

Od dzisiaj przyj­mu­jemy zapisy na wyjazd do Chorwacji i Med­ju­gorie w dni­ach 29.066.07. 2020 r.

Dzisiejsza niedziela Chrztu Pańskiego kończy okres Bożego Nar­o­dzenia. Od jutra zaczyna się tak zwany okres zwykły. Jed­nak trady­cyjnie przedłużamy śpiewanie kolęd do 2 lutego czyli święta Ofi­arowa­nia Pańskiego — w Polsce nazy­wanego świętem MB Gromnicznej.

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

14.01. + Stachyra Hen­ryk 2r.

15.01. + Gałat Alek­sander 2r., Wyskwar Antoni lr., Gosik Edward lr.

16.01. + Zielonka Mar­i­anna 2r.

19.01. + Łukasik Tadeusz 5r., Czępiński Hen­ryk 4r.,

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 13 Styczeń

7:00 + O. Robert PAWLAK

17:00 + Adam WOŚ 9 r sm Władysława Stanisław WOŚ

WTOREK 14 Styczeń

7:00 O łaskę żywej wiary dla dzieci i młodzieży

17:00 + Amelia ZIELONKA 15 r sm Jan Krzysztof

ŚRODA 15 Styczeń

7:00 + Katarzyna SAŁĘGA ++ CHUDYCH

17:00 + Alek­sander GAŁAT 2 r sm

CZWARTEK 16 Styczeń

7:00 + Anna Tadeusz DEPTA

17:00 + Józef Genowefa ADAMIEC

PIĄTEK 17 Styczeń

7:00 W int Eweliny i Pawła o Boże błog. potrzebne łaski i wiarę

17:00 + Mar­ian ŻYWICKI 44 r sm

SOB­OTA 18 Styczeń

7:00 + Czesław GOLENIAK

17:00 + Mał­gorzata Bar­wińska int od sąsi­adów z bloku przy Par­tyzan­tów 13

17:00 + Zofia PARDYKA 3 r sm Mar­ian PARDYKA ++ PARDYKÓW KIJEWSKICH

NIEDZIELA 19 Styczeń

7:30 + Hen­ryka SABA

9.00 zaj. Krakowiak

10:30 + Helena i Hen­ryk GUZ

12:00 PRO POP­ULO

16:00 + Mar­ian SABA 2 r sm

18:00 dzięk błag w 23 r urodzin Mateusza