• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»Niedziela Miłosierdzia Bożego 11 04 2021

Niedziela Miłosierdzia Bożego 11 04 2021

Z racji Niedzieli Miłosierdzia Bożego i patronal­nego święta „CAR­I­TAS POL­SKA” przed koś­ciołami w całej Polsce zbier­ane są ofi­ary do puszek na potrzeby „CAR­I­TAS” orga­ni­za­cji poma­ga­jącej najbardziej potrze­bu­ją­cym w kraju i za granicą.

Za tydzień w niedzielę odbędzie się spotkanie młodzieży przy­go­towu­jącej się do sakra­mentu bierz­mowa­nia po Mszy o godz. 9:00

Z racji Uroczys­tości Miłosierdzia Bożego dziś w naszym koś­ciele odmówimy koronkę o godz. 15.00

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

13.04 Szwarc-​Krwawicz Bar­bara 3 r Woliński Stanisław 1 r

14.04 Pisko­rek Woj­ciech 1r

16.04 Chyła Stanisław 5r Kamola Tomasz 1r

17.04 Dąb­ski Jarosław 3r

18.04 Głos Andrzej 2r

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 12 Kwiecień

7:00 + Stanisław RYBIEC 29 r sm

18:00 + Tomasz GĘBAL

18:00 + Krzysztof RACZYŃSKI 4 r sm ++ MIAZKÓW WÓJ­CIKÓW MAZURÓW

WTOREK 13 Kwiecień

7:00 + Alina RADOM­SKA int od mieszkańców osiedla Sienkiewicza wszys­t­kich zmarłych z osiedla Sienkiewicza

7:00 + Alina MACIĄŻEK

18:00 + Stanisława CZERKO int od rodz. STANISŁAWS­KICH i SĘKOWSKICH

18:00 + Krystyna PRZY­BYSZEK int od chrześnicy Marty z rodz

ŚRODA 14 Kwiecień

7:00 + Jad­wiga PACIEJEW­SKA 2 r sm

7:00 + Anna POMORSKA int od mamy

18:00 + Agnieszka BAR­TOŚ ++ BAR­TOSIÓW DEPTÓW

18:00 + Kaz­imierz FIL­IPEK 5 r sm Ryszard FIL­IPEK 9 r sm

18:00 + Anna POMORSKA z racji urodzin int od pra­cown­ików Sana­to­rium ZNP

CZWARTEK 15 Kwiecień

7:00 + Stanisław GŁOS int od przy­jaciół z przy­chodni Familia w Lublinie

7:00 + Ryszard SZYM­CZYK XXX

18:00 + Irena MARCINIAK Jerzy KIJEWSKI

18:00 + Józef 18 r sm Mar­i­anna ++ PIEKOSIÓW ZASADÓW KUCABÓW

PIĄTEK 16 Kwiecień

7:00 + Alina RADOM­SKA int od pra­cown­ików ZOL Celejów

7:00 + Jan GÓRSKI int od pra­cown­ików Sana­to­rium Ciche Wąwozy w Nałęczowie

18:00 + Jan­ina Jan Tadeusz Anna ++ DEP­TÓW, Jan­ina Tadeusz Józef ++ KRAWCZYKÓW

18:00 + Mar­ian SABA 3 r sm

SOB­OTA 17 Kwiecień

7:00 + Józefa REJ­MAK 9 r sm Stanisław REJMAK

7:00 + Anna POMORSKA XXX

18:00 + Józefa WÓJ­CIAK Edward WÓJ­CIK Zdzisław ++ WÓJ­CI­AKÓW WÓJCIKÓW

18:00 + Witold ZABIEGŁY 17 r sm Zofia Jan ZABIEGLI

NIEDZIELA 18 Kwiecień

7:30 + Józefa Hen­ryk TUTAK ++ z rodz; Mar­i­anna Mar­ian CIEŚLAK ++ z rodz

9.00 + Gabriel PIECH 16 r sm

10:30 + Emilia ZUBRZYCKA

12:00 PRO POP­ULO

17:00 + Helena MATROS 2 r sm Jan MATROS 28 r sm

19:00 + Jacek TARKA