• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»III NIEDZIELA WIELKA­NOCNA 18 04 2021

III NIEDZIELA WIELKA­NOCNA 18 04 2021

Trze­cią niedzielę wielka­nocną Koś­ciół w Polsce przeżywa jako Niedzielę Biblijną

, która otwiera Tydzień. Jak kiedyś apos­tołowie, tak i my dziś módlmy się do Boga o tę samą Moc i Mądrość – o nowy dar Ducha Świętego, a także jak najczęś­ciej wsłuchu­jmy się w mądrość Bożego Słowa

W następną niedzielę taca przez­nac­zona będzie na Met­ro­pol­i­talne Sem­i­nar­ium Duchowne w Lublinie

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

20.04 Dylon Mar­ian 3r

22.04 Banaszek Lud­wik 5r

23.04 Piątek Jerzy 4r Depta Kaz­imierz 2r

25.04 Górka Anton­ina 1

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 19 Kwiecień

7:00 za dusze w czyśćcu cierpiące

18:00 + Niko­dem RACZYŃSKI

18:00 + Jad­wiga 4 r sm STA­NIAK Zofia Stanisław BŁASZCZYK

WTOREK 20 Kwiecień

7:00 + Zdzisław ROSZKIEWICZ int od Artura z rodz

7:00 + Piotr WESZKA int od pra­cown­ików Szkoły w Sadurkach

18:00 + Helena i Władysław PIECH

18:00 + Zdzisław MAŁEK Stanisława sios­tra Weronika ++ GÓR­NI­AKÓW MAŁKÓW

ŚRODA 21 Kwiecień

7:00 + Walde­mar MAZUR 4 r sm

7:00 + Wio­letta KOWAL­SKA XXX

18:00 + Kaz­imierz KĘDRA 10 r sm Wawrzyniec 40 r sm Wiesław ++ KĘDRÓW REJMAKÓW

18:00 + Leszek STA­NIAK 5 r sm

CZWARTEK 22 Kwiecień

7:00 o Boże błog dla Antoniego KUTY w 1 r urodzin

7:00 o Boże błog i zdrowie dla Ryszarda

18:00 + Józefa KUROWSKA

18:00 + Stanisław WĘCK­OWSKI 10 r sm Jan Fran­ciszka ++PIĄTKÓW STAWINOGÓW

PIĄTEK 23 Kwiecień

7:00 + Stanisława KRA­SUCKA 12 r sm

18:00 + Aniela KOWAL­CZYK r sm

18:00 + Jerzy MATEREK im

SOB­OTA 24 Kwiecień

7:00 + Sła­womir JARUGA ++ z rodz

7:00 + Marek BARTKOWIAK im

18:00 + Maria i Marek Bolesław Bro­nisława ZADURA

18:00 + Władysława Stanisław KUROPATWA

NIEDZIELA 25 Kwiecień

7:30 O Boże błog

9.00 O Boże błog i potrzebne łaski dla Bożeny i Roberta w 33 r i Eweliny i Pawła w 5 r

10:30 + Tadeusz BIDZIŃSKI

12:00 PRO POP­ULO

17:00 + Bro­nisława 20 r sm Tadeusz Wiesław Andrzej Paweł Mar­i­anna WIERZ­CHOWSCY Zdzisław Łucja Jan Stanisław SYGNOWSCY

19:00 + Helena WOL­SKA 25 r sm Zofia Antoni WIŚNIEWSCY