• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»I Niedziela Adwentu 27 11 2022

I Niedziela Adwentu 27 11 2022

Dzisiaj w całym koś­ciele rozpoczy­namy Adwent

- czas , który ma nas przy­go­tować do świąt Bożego Nar­o­dzenia, do naszego spotka­nia ze zbaw­icielem w wieczności. Roraty w naszym koś­ciele odpraw­iane będą w dni powszed­nie o godzinie 7.00. Wszys­t­kich, starszych , młodzież i dzieci serdecznie napraszamy .

Najbliższy piątek to I piątek miesiąca. Spowiedź od godziny 16.30.

Od dzisiejszej niedzieli w zakrys­tii są do naby­cia WIG­ILI­JNE ŚWIECE CAR­I­TAS na świąteczne stoły. To już 29 lat jak CAR­I­TAS POL­SKA tą akcją skutecznie pomaga najbardziej potrze­bu­ją­cym. W tym roku szczegól­nie poszkodowanym na wojnie w Ukrainie.

Od przyszłej niedzieli do naszych domów będzie roznos­zony opłatek. Dotrze on do domów przez wyz­nac­zone osoby podob­nie jak w roku ubiegłym. Pozostałych zapraszamy po opłatek do zakrys­tii, kance­larii i w zakrys­tii w koś­ciółku na Armat­niej Górze. Ofi­ary jak zapowiadal­iśmy przez­nac­zone będą na wycinkę drzew z cmen­tarza . Dodatkowych ofiar jak było to w lat­ach ubiegłych w tym roku nie będzie.

W zakrys­tii jest do naby­cia prasa katolicka Gość i Niedziela. Zachę­camy do adwen­towej lek­tury. Redakcja niedzieli wydała dodatek świąteczny w postaci śpiewnika kolę­dowego z 2 pły­tami CD. Cena śpiewniczka to 13 zł.

Na tabl­icy ogłoszeni wywies­zona jest lista Kandy­datów do Rady Parafi­al­nej. Prosimy o zapoz­nanie się z Kandy­datami i w przyszłą niedzielę odbędą się wybory. Prosimy o wyp­isanie nazwisk na kartkach, włoże­nie do kop­erty i wrzuce­nie do urny, która będzie stała na bocznym ołtarzu św. Tekli. Liczymy na odpowiedzial­ność za parafię wszys­t­kich parafian.

W najbliższą sobotę zbiórka min­is­tran­tów jest odwołana,

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

28.11. + Turek Zenon lr.

29.11 + Gawry­lak Anna 4r., Wój­ciak Kaz­imierz 2r.

1.12 + Sudz­iński Janusz 5r., Kucaba Jan­ina 3r.

02.12. + Przy­byszek Krystyna 2r., Kozak Andrzej lr.

03.12. + Śli­wiński Łukasz 3r., Wziątek Teresa 2r., Wrót­niak Edward 2r.

04.12. + Wój­cik Jan­ina 5r.

LISTA OSOB KANDY­DU­JĄ­CYCH DO RADY PARAFIALNEJ

Pani Renata Grzegorczyk

Pani Urszula Borkowska

Pani Ewa Gajkoś

Pani Joanna Kozieł-​Rząd

Pani Maria Kempisty

Pani Anna Wój­cik– Kager

Pan Szczepan Piech

Pan Alek­sander Rząd

Pan Leszek Kamola

Pan Michał Będkowski

Pan Sła­womir Sałęga

Pan Adam Panek

Pan Zbig­niew Strzyżyński

Pan Tomasz Paciorek Sadurki

1 .Pani Teresa Duda

2. Pani Ewa Pakuła

3. Tadeusz Skoczylas.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 28 Listopad

7:00 + Witold KAMOLA int od rodz. Furdalów

7:00 + Kaz­imiera JAN­ICKA int od rodz. Dymeckich

17:00 + Maria Stanisław KUCABA

WTOREK 29 Listopad

7:00 + Jan­ina DUMEL int od mieszk. bloku przy ul. Par­tyzan­tów 14

7:00 + Anna GAWRY­LAK 4 r sm

17:00 + Wawrzyniec Mał­gorzata IWA­NIAK ++ RYBKÓW DRĄGÓW

ŚRODA 30 Listopad

7:00 + Helena BLICHARSKA

7:00 + Andrzej WĄSIK int od żony z rodz

17:00 + Andrzej KUT­NIK int od mieszk. os. Sienkiewicza

CZWARTEK 1 Grudzień

7:00 + Tomasz KUT­NIK int od Kingi i Krzysztofa

7:00 + Stanisława STACHYRA int od chrześ­ni­aka Krzysztofa z rodz

17:00 + Bożena ZWOLAKIEWICZ Bolesław Zofia Zbig­niew z rodz. ZWOLAKIEWICZÓW

PIĄTEK 2 Grudzień

7:00 + dusze czyśćcowe

7:00 + Witold KAMOLA int od Haliny Zenona Jarosława Kamola

17:00 + Bar­bara Piotr OLEJNICCY

SOB­OTA 3 Grudzień

7:00 + Jan­ina Józef NIEĆKO ++ z rodz

7:00 + Łukasz ŚLIWIŃSKI

17:00 + Józef DADOS 9 r sm Helena

17:00 + Andrzej SOŁ­DAJ int od Pio­tra Zawadzkiego

NIEDZIELA 4 Grudzień

7:30 + Tadeusz Jad­wiga Jacek GUŚLIŃSCY

9.00 KŻR

10:30 + Ireneusz KUJTKOWSKI 16 r sm

12:00 PRO POP­ULO

16:00 + Bog­dan GRYTA 12 r sm Zofia Tadeusz GRYTA

18:00 + Anna Mikołaj GŁOWIŃSCY