• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

Zwracamy się z gorą­cym apelem do wszys­t­kich sprzą­ta­ją­cych groby blis­kich na naszym cmen­tarzu parafi­al­nym i komu­nal­nym, o seg­re­gowanie śmieci. Szkło i plas­tik wrzu­camy do kon­tenera a liś­cie w wyz­nac­zonych miejscach.


Od przyszłej niedzieli prze­chodz­imy na czas zimowy. W związku z tym Msze popołud­niowe w niedzielę o 16:00 i 18:00.

W niedzielę 21 października po mszy św. o godzinie 9.00 odbędzie się kole­jne spotkanie z młodzieżą przy­go­towu­jącą się do Sakra­mentu Bierzmowania.

11 października we czwartek Papież Benedykt XVI w Watykanie wprowadzi Koś­ciół Powszechny w ROK WIARY. W parafi­ach naszej archi­diecezji ROK WIARY rozpocznie się 14 października w niedzielę. Ten dzień jest jed­nocześnie dniem wiz­y­tacji kanon­icznej naszej parafii przez Ks. Arcy­biskupa Stanisława Budzika.

Wchodz­imy w piękny miesiąc październik — miesiąc mod­l­itwy różań­cowej. Zachę­camy do udzi­ału w codzi­en­nej mszy św. wiec­zorowej połąc­zonej z nabożeńst­wem różań­cowym w dni powszed­nie o godzinie 18.00, a w niedzielę o godzinie 17.00. W kapl­icy w Sadurkach różaniec codzi­en­nie o godz. 16:00.