• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

W najbliższy piątek — 30 listopada odział Katolick­iego Sto­warzyszenia Młodzieży naszej parafii poprowadzi czuwanie mod­litewne po mszy św. wiec­zorowej o godzinie 17.00. Serdecznie zapraszamy.

W tym roku parafia nasza wydała po raz pier­wszy parafi­alny kalen­darz na 2013 r. Ilus­tracje naszego kalen­darza z fotografii Ks. Krzysztofa Wilczyńskiego przed­staw­iają naszą świą­tynię i otocze­nie w prze­ciągu całego roku. Koszt kalen­darza to 5 zł. Kalen­darz do naby­cia w zakrystii.

Za tydzień w niedzielę po mszy św. o godzinie 9.00 odbędzie się kole­jne spotkanie z młodzieżą przy­go­towu­jącą się do Sakra­mentu Bierzmowania.

W najbliższą niedzielę 11 listopada przy­pada 94 rocznica odzyska­nia przez Pol­skę niepodległości. Uroczystą mszę św. w intencji Ojczyzny z udzi­ałem pocztów sztan­darowych odpraw­imy o godzinie 10.30. W przyszłą niedzielę po mszy św. o godzinie 9.00 odbędzie się kole­jne spotkanie z dziećmi klas II przy­go­towu­ją­cymi się do I Komu­nii św.