• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

We czwartek przy­pada Uroczys­tość Wszys­t­kich Świę­tych. Msze św. w naszym koś­ciele odpraw­iane będą jak w każdą niedzielę. W piątek przy­pada wspom­nie­nie Wszys­t­kich Wiernych Zmarłych. Msze św. w naszym koś­ciele odpraw­iane będą o godzinie 7.30, 9.00, 10.30, 16.00 i 18.00. Nie będzie mszy św. o 12.00.

Zwracamy się z gorą­cym apelem do wszys­t­kich sprzą­ta­ją­cych groby blis­kich na naszym cmen­tarzu parafi­al­nym i komu­nal­nym, o seg­re­gowanie śmieci. Szkło i plas­tik wrzu­camy do kon­tenera a liś­cie w wyz­nac­zonych miejscach.


Od przyszłej niedzieli prze­chodz­imy na czas zimowy. W związku z tym Msze popołud­niowe w niedzielę o 16:00 i 18:00.

W niedzielę 21 października po mszy św. o godzinie 9.00 odbędzie się kole­jne spotkanie z młodzieżą przy­go­towu­jącą się do Sakra­mentu Bierzmowania.

11 października we czwartek Papież Benedykt XVI w Watykanie wprowadzi Koś­ciół Powszechny w ROK WIARY. W parafi­ach naszej archi­diecezji ROK WIARY rozpocznie się 14 października w niedzielę. Ten dzień jest jed­nocześnie dniem wiz­y­tacji kanon­icznej naszej parafii przez Ks. Arcy­biskupa Stanisława Budzika.