• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

W najbliższy piątek 28 grud­nia rozpoczniemy w naszej parafii wiz­ytę duszpasterską.

W dzień wig­ilii o godzinie 9.00 rano odpraw­imy mszę św. w intencji zmarłych, których zabraknie w ten wieczór między nami.

W duchu chrześ­ci­jańskiego świę­towa­nia przyjdźmy na Pasterkę. Chrys­tus wkracza w nasze życie w his­torię całej ludzkości, nadaje jej Boży wymiar.

Rozpoczęliśmy rekolekcje adwen­towe. Wyko­rzys­ta­jmy ten czas na naprawę naszego życia i na zbliże­nie się do naszego Stwórcy i Pana. Spotka­jmy się przy Stole Słowa Bożego, kratkach kon­fesjon­ału i przy Stole Eucharystycznym.

Za tydzień w naszej parafii rozpoczniemy rekolekcje adwen­towe. Zachę­camy do mod­l­itwy w intencji tych rekolekcji tak ważnych w Roku Wiary, który właśnie przeży­wamy, by przyniosły jak najlep­sze owoce, byśmy z radoś­cią przeży­wali nad­chodzące piękne święta Bożego Narodzenia.

Za tydzień również po mszy św. o godzinie 9.00 odbędzie się kole­jne spotkanie z młodzieżą przy­go­towu­jącą się do Sakra­mentu Bierzmowania.