• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

W przyszłą niedzielę po mszy św. o godzinie 9.00 odbędzie się spotkanie z młodzieżą przy­go­towu­jącą się do Sakra­mentu Bierz­mowa­nia i ich rodzi­cami. Obec­ność obowiązkowa.

W najbliższą sobotę przy­pada jedno z najs­tarszych świąt maryjnych: Nar­o­dzenia Najświęt­szej Maryi Panny. W naszej pol­skiej trady­cji znane jako święto Matki Bożej Siewnej. Msze św. w naszym koś­ciele odpraw­iane będą o godzinie 7.30, 9.00, 10.30, 17.00 i 19.00. Nie będzie mszy św. o 12.00.

W najbliższą niedzielę 2 wrześ­nia obchodzić będziemy kole­jną rocznicę koronacji fig­ury Matki Bożej Kębel­skiej. Trady­cyjnie z naszej parafii wyruszy piesza piel­grzymka do Wąwol­nicy. Wymarsz nastąpi punk­tu­al­nie o godzinie 7.30 spod krzyża na dol­nym parkingu.

W przyszłą niedzielę przeży­wać będziemy Uroczys­tość MB Częs­to­chowskiej. Nasze myśli i serca ponownie kieru­jemy w stronę Jas­nej Góry. Czym jest i czym powinna być dla nas Jasna Góra, przy­pom­i­nał nam Bł. Jan Paweł II, gdy mówił „ Na Jasną Górę przy­chodz­imy do Matki Boga z wielowiekowym już depozytem naszego zaw­ierzenia, które jest dziedz­ictwem całych pokoleń”.