Błąd
  • JUser::_load: Nie można załad­ować danych użytkown­ika o ID: 43
  • 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

We wtorek i czwartek o godz. 18:30 — próby dla dzieci przy­go­towu­ją­cych się do pier­wszej komu­nii świętej. W tym tygod­niu rozpoczniemy poświęce­nia pól.

W przepięknym miesiącu maju zapraszamy wszys­t­kich czci­cieli Matki Bożej na nabożeństwa majowe odpraw­iane w naszym koś­ciele po mszy św. o godzinie 18.00, a w niedzielę po mszy św. o godzinie 17.00.

We środę wejdziemy w piękny maryjny miesiąc maj. Codzi­en­nie gro­madzić się będziemy wokół ołtarza na Eucharys­tii połąc­zonej z majowym nabożeńst­wem. Nabożeństwo to odpraw­iać będziemy w dni powszed­nie po mszy św. o godzinie 18.00, a w niedzielę po mszy św. o 17.00.


Prosimy o wpłaty drugiej raty za wyjazd na piel­grzymkę do Rzymu.