Błąd
  • JUser::_load: Nie można załad­ować danych użytkown­ika o ID: 43
  • 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

W piątek przy­pada Uroczys­tość Wszys­t­kich Świę­tych. Msze św. w naszym koś­ciele odpraw­iane będą jak w każdą niedzielę. W Sadurkach o godzinie 9.00.

W najbliższą niedzielę 3 listopada po mszy św. o godzinie 12.00 odbędzie się w koś­ciele naszym zebranie z wyjeżdża­ją­cymi na piel­grzymkę do Ziemi Świętej. Obec­ność obowiązkowa.

W wig­ilię Dnia Papieskiego a więc w sobotę w imie­niu Sto­warzyszenia Jutro Nałęczów zapraszamy na kon­cert w hołdzie Janowi Pawłowi II pt.: Cóż może jeden człowiek. Sce­nar­iusz i reży­se­ria Jan Now­icki. Kon­cert odbędzie się w naszym koś­ciele w sobotę o godzinie 16.00. Wszys­t­kich czci­cieli Jana Pawła II serdecznie zapraszamy.

We wtorek wejdziemy w piękny miesiąc październik — miesiąc mod­l­itwy różań­cowej. Zachę­camy do udzi­ału w codzi­en­nej mszy św. wiec­zorowej połąc­zonej z nabożeńst­wem różań­cowym w dni powszed­nie o godzinie 18.00, a w niedzielę o godzinie 17.00.

Za tydzień w niedzielę w naszej wspól­no­cie parafi­al­nej przeży­wać będziemy odpust ku czci Św. Tekli Dziewicy i Męczen­nicy drugiej po Św. Janie Chrz­ci­cielu patronki naszej świą­tyni. Uroczysta suma odpraw­iona zostanie o godzinie 12.00. Sumie prze­wod­niczyć będzie były wikar­iusz naszej parafii Ks. Andrzej Arbaczewski.