• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»II Niedziela Wielka­nocna — 23 04 2017

II Niedziela Wielka­nocna — 23 04 2017

W rocznicę kan­on­iza­cji Jana Pawła II Nałęc­zowski Ośrodek Kul­tury zaprasza na pro­gram słowno-​muzyczny w wyko­na­niu Dzieci z przed­szkola A. Żerom­skiego, Uczniów Szkoły Pod­sta­wowej oraz Młodzieży z LO im. S. Żerom­skiego w Nałęc­zowie. Pro­gram odbędzie się 27 kwiet­nia 2017 r. (czwartek) o godzinie 19.00.

  • W rocznicę kan­on­iza­cji Jana Pawła II Nałęc­zowski Ośrodek Kul­tury zaprasza na pro­gram słowno-​muzyczny w wyko­na­niu Dzieci z przed­szkola A. Żerom­skiego, Uczniów Szkoły Pod­sta­wowej oraz Młodzieży z LO im. S. Żerom­skiego w Nałęc­zowie. Pro­gram odbędzie się 27 kwiet­nia 2017 r. (czwartek) o godzinie 19.00.
  • Pol­ski Związek Emery­tów i Ren­cistów oraz Nałęc­zowskie Sto­warzysze­nie Chary­taty­wne zapraszają wszys­t­kich na obchody Między­nar­o­dowego Dnia inwalidy i Osoby z niepełnosprawnoś­cią. Obchody rozpoczną się 27 kwiet­nia o godzinie 10.00 przy pom­niku Jana Pawła II w Parku Zdrojowym.
  • Dzisiaj z racji Niedzieli Bożego Miłosierdzia i patronal­nego święta „CAR­I­TAS POL­SKA” przed koś­ciołami zbier­ane są ofi­ary do puszek na potrzeby „CAR­I­TAS” orga­ni­za­cji niosącej pomoc najbardziej potrze­bu­ją­cym w kraju i za granicą.
  • W tym tygod­niu przy­padają nastepu­jące rocznice śmierci:

24.04. + Jaruga Sła­womir 3r.,

25.04. + Kuropatwa Stanisław 5r., +Maciążek Zofia 2r., +Ostrowska Natalia 2r.,

26.04. + Kuropatwa Władysława 5r., +Łukasiewicz Krystyna 4r., +Madej ski Zbig­niew 4r.,

27.04. + Rej­mak Józefa 5r., +Stro­bel Zbig­niew 1r.,

28.04. + Lewandowska Czesława 3r., +Tarka Jan 2r.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 24 KWIETNIA

7:00 Sła­womir Jaruga (3 ) ††z rodziny

18:00 - Euge­niusz Borkowski (33 )

18:00– † Krzysztof Makulec Apolo­nia Bolesław Jan­ina Saran

WTOREK 25 KWIETNIA

7:00 Józefa Kurowska ()

7:00Dziękczynno – bła­galna z racji imienin

18:00 - Radosław Aftyka () Zdzisław

18:00– † Zeno­bia Smaga ††Smagów

ŚRODA 26 KWIETNIA

7:00 Genowefa Karolina Stanisława ††Wój­ci­c­kich

7:00 Jerzy Piątek (XXX DZpŚ)

18:00Dziękczynno – bła­galna z racji urodzin Tymoteusza

18:00 — † Władysława Stanisław Kuropatwa (4 )

CZWARTEK 27 KWIETNIA

7:00Za pomyślne zdanie matury Aleksandry

18:00 Józefa Rej­mak (5 )

18:00 — † Tadeusz Wacławik (19 ) Kaz­imierz Zofia Marek

PIĄTEK 28 KWIETNIA

7:00 Genowefa Karolina ††Wój­ci­c­kich

18:00 Stanisława Kra­sucka (8 ) ††z rodziny

18:00 — †† Dusze w Czyśćcu cierpiące

SOB­OTA 29 KWIETNIA

7:00Dziękczynno – bła­galna z racji 5 urodzin Gabrysi

18:00 Helena () Antoni Gawron ††Gawronów ††Litwińs­kich

18:00 — † Helena Władysław Piech

NIEDZIELA 30 KWIETNIA

7:30 Tomasz Aftyka (20 )

9:00 Stanisława Owczarek () Bro­nisław Jan Alek­san­dra Tekla Adam Skowronek

10:30 Tadeusz Bidz­iński ††Bidz­ińs­kich

12:00PRO POP­ULO

17:00 - Marek Ste­fan Mar­i­anna Edward Dymel

19:00 Helena Wol­ska (21 ) Zofia Antoni Wiśniewscy