• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»III Niedziela Wielka­nocna — 30 04 2017

III Niedziela Wielka­nocna — 30 04 2017

W tym przepięknym miesiącu zapraszamy Wszys­t­kich czci­cieli Matki Bożej na nabożeństwa majowe odpraw­iane w naszym koś­ciele po mszy św. o godzinie 18.00, a w niedziele i święta po mszy św. o godzinie 17.00.

  • W dniu jutrze­jszym rozpoczniemy miesiąc maj. W tym przepięknym miesiącu zapraszamy Wszys­t­kich czci­cieli Matki Bożej na nabożeństwa majowe odpraw­iane w naszym koś­ciele po mszy św. o godzinie 18.00, a w niedziele i święta po mszy św. o godzinie 17.00.
  • We środę przy­pada Uroczys­tość MB Królowej Pol­ski. Msze św. w naszym koś­ciele odpraw­iane będą o godzinie 7.30, 9.00, 10.30 — w intencji Ojczyzny, oraz o godzinie 17.00 i 19.00. Nie będzie mszy św. o 12.00. W Sadurkach o 9:00 Serdecznie zapraszamy.
  • W tym tygod­niu przy­pada I piątek miesiąca — spowiedź od godziny 17.30.
  • W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

02.05. + Kar­cz­mar­czyk Mar­ian 3r.,

03.03. + Mokrzan Irena 3r., +Iwa­niak Wiesław 2r.,

05.65. + Skrusze­niec Bolesław 4r.,

07.05. + Jasińska Mar­i­anna 5r.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 1 MAJA

7:00 Józef Maciążek

18:00 - Roman Kraw­czyński (35 ) Mieczysław Sła­womir Zenon Marek Kucaba Fran­ciszka Michał Mar­ian Boruch

18:00– † Adam Rej­mak (12 ) ††Czernieców ††Rej­maków

WTOREK 2 MAJA

7:00 Józef Koś­ciel­nicki Władysława Gałek Jan Figura

18:00 - Zyg­munt Ląkocy

18:00– † Zofia Perzak

ŚRODA 3 MAJA

7:30 Jan­ina Stanisław ††Jusi­aków ††Boczków

7:30Dziękczynno – bła­galna z racji imienin ks. kan. Alek­san­dra Plewika

9:00 Bar­bara Majkut (11 ) Hen­ryk

10:30ZA OJCZYZNĘ

17:00 — † Wiesław Iwa­niak (2 ) Weronika Zyg­munt Iwaniak

19:00 Mar­ian Kar­cz­mar­czyk (3 )

CZWARTEK 4 MAJA

7:00O Miłosierdzie dla rodziny

18:00 Jana (40 ) Bolesława ††Borkows­kich

18:00W intencji OSP

PIĄTEK 5 MAJA

7:00 Edward Kowal­czyk (XXX DZpŚ)

18:00W rocznicę ślubu Agaty i Andrzeja – dziękczynna z prośbą o łaski dla nich i dla dzieci

18:00 — † Czesław Żywicki (15 )

SOB­OTA 6 MAJA

7:00 Sabina Syr­watka (8 ) ††Czubaków

18:00 Jan­ina Piotr Chołody Tekla Jan Czępińscy Władysława Gór­niak ††z rodzin

18:00 — † Wacław Chołody (42 ) Józefa Stanisław Bro­nisław ††Syg­nows­kich

18:00 Edward Kowalczyk

NIEDZIELA 7 MAJA

7:30 Stanisław Adela Wnuk Stanisław Burek ††z rodzin

9:00Za żywych i †† członków KŻR

10:30 Fran­ciszek Kupiński (7 )

12:00PRO POP­ULO

17:00 - Stanisława Władysław Pazur Mar­ian Stanisława Stanisław Figlarscy

19:00 Jan Kał­donek (76 ) Helena Tadeusz Kał­donek