• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»I Niedziela Wielkiego Postu — 18 02 2018

I Niedziela Wielkiego Postu — 18 02 2018

W przyszłą niedzielę po mszy św. o godzinie 9.00 odbędzie się kole­jne spotkanie z dziećmi przy­go­towu­ją­cymi się do I Komu­nii Św.

  • W Środę Popiel­cową wkroczyliśmy w Wielki Post. Ten czas byłby czymś małym i niegod­nym gdyby pole­gał tylko na pow­strzy­ma­niu się od pokar­mów mięs­nych. Rdze­niem postu niech będzie nasze nawróce­nie. Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa pasyjne. Droga Krzyżowa dla dzieci odpraw­iana będzie w każdy wtorek o godzinie 16.30 a dla dorosłych w każdy piątek Wielkiego Postu również o 16.30. Gorzkie Żale śpiewamy w niedzielę o godzinie 15.30. Serdecznie zapraszamy.
  • Ofi­ary zbier­ane do puszek sto­ją­cych na bocznych ołtarzach przez­nac­zone są na „Wielko­postne Dzieło Pomocy” i na kwiaty i deko­rację Bożego Grobu.
  • W przyszłą niedzielę po mszy św. o godzinie 9.00 odbędzie się kole­jne spotkanie z dziećmi przy­go­towu­ją­cymi się do I Komu­nii Św.
  • W zakrys­tii przyj­mu­jemy pod­pisane umowy i zal­iczkę na piel­grzymkę do Ziemi Świętej. Przyj­mu­jemy też zadeklarowane wpłaty na renowację Drogi Krzyżowej z naszego kościoła.
  • Od przyszłej Niedzieli będziemy przyj­mować intencje na 2019 rok.
  • W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

20.02. + Rej­mak Józef 4r., +Franczak Regina 1r.

22.02. + Wój­ciak Andrzej 3r.

23.02. + Gawry­lak Józef 4r.

25.02. + Mazurek Jan­ina 5r., +Gra­jper Grze­gorz 2r.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 19 LUTEGO

7:00 Józef Wój­cik (19 )

17:00Dziękczynno– bła­galna z racji urodzin Anastazji

WTOREK 20 LUTEGO

7:00 Ste­fan Butryn (od Prze­wod­ników z Nałęc­zowa)

17:00 Tomasz Ewa Katarzyna Walenty Rząd Zofia Andrzej Czuba

17:00 Mar­ian Wój­cik (15 )

ŚRODA 21 LUTEGO

7:00 Helena Woj­taś (29 ) Adam Edward ††Woj­tasiów

17:00 Jan (2 ) Teresa Maria Mar­ian Maria Józef Ignacy Adam ††Dusze w czyśćcu cierpiące

17:00

CZWARTEK 22 LUTEGO

7:00 Genowefa Rybczyńska

17:00 Danuta Borkowska (od rocznika 1964 LO)

17:00 Władysława Bolesław Litwińscy

PIĄTEK 23 LUTEGO

7:00W intencji pra­cown­ików sana­to­rium Fortunat

17:00 Felicja Mar­i­anna Józef Borkowscy

17:00– † Danuta Borkowska (od rocznika 1972 LO)

SOB­OTA 24 LUTEGO

7:00 Krystyna Jan Janczak Julia Karol Czesław Magdziak

17:00 — † Regina Franczak (1 )

17:00– † Sła­womir Błaszczyk (9 ) ††Błaszczyków ††Maciążków

NIEDZIELA 25 LUTEGO

7:30 — † Wanda Alek­sander Bogu­miła Zyg­munt ††Mazurów

9:00 Zofia Sta­niak (17 ) Stanisław Sta­niak (5 )

10:30 Albert ††Zubrzy­c­kich

12:00PRO POP­ULO

16:00 Danuta Nowak (16 ) ††z rodziny

18:00 Zofia Sudz­ińska (10 ) Roman Witold Sudz­ińscy