• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»II Niedziela Wielkiego Postu — 25 02 2018

II Niedziela Wielkiego Postu — 25 02 2018

W tym tygod­niu przy­pada I piątek miesiąca. Spowiedź już od godziny 16.15.

  • W tym tygod­niu przy­pada I piątek miesiąca. Spowiedź już od godziny 16.15.
  • Dzisiaj w całym koś­ciele obchodz­imy dzień sol­i­darności z kra­jami misyjnymi. Po każdej mszy św. zbier­ane będą ofi­ary do puszek na fun­dusz misyjny.
  • Prosimy o doko­nanie wpłat zal­iczek na piel­grzymkę do Ziemi Świętej. Jeśli ktoś do przyszłej niedzieli tego nie zrobi będziemy przyj­mować chęt­nych z listy rezerwowej.
  • W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

26.02 + Zmora Hanna 5r., +Gosik Jan 5r.

28.02. + Wysocka Sabina 5r., +Krzyszczak Jan 5r., +Pisko­rek Elz­bi­eta 5r., +Kurza­jew­ska Stanisława 4r.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 26 LUTEGO

7:00 — †

17:00 Mar­i­anna Watros (od rodzin Zielonka i Cur)

17:00 Mar­i­anna Bolesław Brożek Ste­fa­nia Teofil Pawlińscy

WTOREK 27 LUTEGO

7:00 Zofia Piotrowska (XXX DZpŚ)

17:00 Zbysław Samoń ††Klaczyńs­kich ††Leś­ni­aków ††Drzewic­kich

17:00 Damian Rej­mak (urodzin)

ŚRODA 28 LUTEGO

7:00 Genowefa Adamiec

17:00 Jan­ina Tadeusz Górscy ††Mańko ††Górs­kich

17:00 Alek­sander Nakonieczny

CZWARTEK 1 MARCA

7:00†† Dusze w Czyśćcu cierpiące

17:00 Krzysztof Syg­nowski (6 ) Adela Syg­nowska (6 R) Jan ††Syg­nows­kich

17:00 Antoni Helena Adolf Leoka­dia ††Gawronów ††Litwińs­kich ††Mazurów

PIĄTEK 2 MARCA

7:00 Marta Ginalska

17:00 Helena Jan Żak () Władysława Tudyka ††Żaków ††Tudyków

17:00– † Helena Władysław Piech

SOB­OTA 3 MARCA

7:00 Kaz­imierz Rzeźnik (imienin)

17:00 — † Paweł Karolina Dados ††z rodziny

17:00– † Fran­ciszek Zielonka

NIEDZIELA 4 MARCA

7:30 — † Jan Kał­donek (3 )

9:00Za żywych i †† członków KŻR

10:30 Zyg­munt Jad­wiga Roman Janczara

12:00PRO POP­ULO

16:00 Maria-​Ewa Micha­lik (14 ) ††Osuchów ††Micha­lików

18:00 Ste­fa­nia Muszyńska Stanisław Wronka ††Mirosławów ††Koza­ków