• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»IV Niedziela Wielka­nocna — 22.04.2018

IV Niedziela Wielka­nocna — 22.04.2018

Jutro w poniedzi­ałek po mszy św. wiec­zorowej odbędzie się krótkie ale bardzo ważne spotkanie z wyjeżdża­ją­cymi na piel­grzymkę do Ziemi Świętej.

  • Jutro w Pol­skim Koś­ciele przy­pada Uroczys­tość Św. Woj­ciecha głównego patrona naszej Ojczyzny. W 100 rocznicę odzyska­nia przez Pol­skę niepodległości przez wstaw­i­en­nictwo Św. Woj­ciecha pole­ca­jmy Bogu Pol­skę i Polaków rozsianych po całym świecie.
  • Jutro w poniedzi­ałek po mszy św. wiec­zorowej odbędzie się krótkie ale bardzo ważne spotkanie z wyjeżdża­ją­cymi na piel­grzymkę do Ziemi Świętej.
  • W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

23.04. + Gawry­lak Stanisław 1r.

24.04,. + Jaruga Sła­womir 4r. -

25.04. + Maciążek Zofia 3r., +Ostrowska Natalia 3r. ,

26.04. + Łukasiewicz Krystyna 5r., +Made­jski Zbig­niew 5r.,

27.04. + Stro­bel Zbig­niew 2r.

28.04. + Lewandowska Czesława 4r., +Tarka Jan 3r., Michal­czak Anas­tazja 1r.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 23 KWIET­NIA

7:00 Jerzy Józefa Euge­niusz Ząbroń

18:00 Jerzy Materek

18:00– † Euge­niusz Borkowski

WTOREK 24 KWIET­NIA

7:00 Sła­womir Jaruga ††z rodziny

18:00 - Teresa (30 ) Jan Maria Mar­ian Maria Józef Adam Ignacy

18:00– † Aniela Kowal­czyk ()

ŚRODA 25 KWIET­NIA

7:00Dziękczynno – błagalna

7:00Dziękczynno — błagalna

18:00 Radosław Aftyka ††z rodziny

CZWARTEK 26 KWIET­NIA

7:00 Genowefa Wój­ci­cka () Karolina Stanisława ††Wój­ci­c­kich

18:00 Władysława (6 ) Stanisław (6 ) Kuropatwa

18:00 Stanisław Burek (15 ) Katarzyna Ignacy ††Mazurów

PIĄTEK 27 KWIET­NIA

7:00 Tadeusz Wacławik (20 ) Kaz­imierz Zofia Marek

18:00 Józefa Kurowska () ††z rodziny

18:00 Kaz­imierz Kędra (7 )

SOB­OTA 28 KWIET­NIA

7:00 Zyg­munt Jan­ina Jan Stanisław ††Gosik Mieczysława Zyg­munt Zbig­niew Jan­ina ††Lewandows­kich

18:00 Stanisława Kra­sucka (9 )

18:00 — † Zdzisław Lachiewicz (11 ) Zofia Jan Korzeniowscy Agnieszka Woj­ciech Lachiewicz

NIEDZIELA 29 KWIET­NIA

7:30 Tomasz Aftyka (21 )

9:00 Zofia Andrzej Perzak

10:30 Tadeusz Bidz­iński ††Bidz­ińs­kich

12:00PRO POP­ULO

17:00 Helena Wol­ska Antoni Zofia Wiśniewscy

19:00W 75 rocznicę urodzin Elż­bi­ety o zdrowie bło­gosław­ieństwo i potrzebne łaski