• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 24 3 2019

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 24 3 2019

Jutro w poniedzi­ałek przy­pada Uroczys­tość Zwias­towa­nia NMP.

Msze św. w naszym koś­ciele odpraw­iane będą o godzinie 7.30, 9.00, 10.30, 16.00 i 18.00. Nie będzie mszy w. o godzinie 12.00. W Sadurkach o 9.00. Serdecznie zapraszamy.

  • W przyszłą niedzielę ofi­ary zbier­ane na tacę przez­nac­zone będą na pokrycie kosztów zimowego ogrze­wa­nia kościoła.
  • W najbliższy czwartek o godzinie 16.30 odpraw­iona zostanie Droga Krzyżowa dla przed­szko­laków . Zapraszamy rodz­iców z dziećmi.
  • W ubiegłym tygod­niu KŻR złożyły ofi­arę na kwiaty i deko­rację Bożego Grobu. Serdecznie dziękujemy.
  • W przyszłą niedzielę przy­pada zmi­ana czasu na letni. Msze św. popołud­niowe w dni powszed­nie odpraw­iane będą o godzinie 18.00 a w niedzielę o 17.00 i 19.00.
  • W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

26.03. + Pietrzak Irena 3r.

28.03. + Mal­icki Marek 4r., Ciozda Wiesław 3r.

30.03. + Szarek Bogusław 5r.

31.03. + Gaba Jan­ina 4r.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 25 Marzec

7:30 + Jan TUREK 25 r sm ++ TUREK

9.00 + Zbig­niew KOŻLIŃSKI 3 r sm

10.30 + Tekla Antoni KUBLICCY Joanna Józef SYG­NOWSCY zm z tych rodz. SZPURÓW PECIÓW, MARTYNIUKÓW

16:00 + Zyg­munt r sm Mał­gorzata SAMOREK

18:00 + Józef OSUCH posm im zm zrodziny

WTOREK 26 Marzec

7:00 + Mar­i­anna Bolesław BROŻEK Ste­fa­nia Teofil PAWLIŃSCY

17:00 + Stanisława Hen­ryk LEMIESZEK

17:00 + Krystyna PRZES­MY­CKA 10 r sm Ryszard PRZESMYCKI

ŚRODA 27 Marzec

7:00 + Urszula SUŁEK 4 r sm

17:00 + Wanda Zyg­munt ZUBRZYCCY

CZWARTEK 28 Marzec

7:00 + Urszula SUŁEK 4 r sm

17:00 + Wanda KOWALEWSKA r sm Stanisław zm z rodz

PIĄTEK 29 Marzec

7:00 + Edward GOSIK posm ur

17:00 + Stanisław MALIK zm z rodz

17:00 + Krzysztof ZIELONKA r sm zm z rodz

SOB­OTA 30 Marzec

7:00 + Mateusz WALCZAK

17:00 Dziek blag w 60 r ślubu Jad­wigi i Kle­mensa i o Boże blog dla rodziny

17:00 + Adela Stanisław WNUK Józef Katarzyna MACIĄŻEK Fran­ciszka Michał Zbig­niew WNUK

NIEDZIELA 31 Marzec

7:30 + Genowefa ŻYWICKA 20 r sm

9.00 Dziek blag z racji 10 ur Antoniego

10:30 + Hen­ryka SABA 10 r sm

12:00 PRO POP­ULO

17:00 + Stanisław REJ­MAK r sm

19:00 + Jerzy SKOWROŃSKI