• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
 • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
 • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
 • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
 • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 31 03 2019

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 31 03 2019

 • Za tydzień w niedzielę w naszej parafii rozpoczniemy Rekolekcje Wielkopostne.
To bardzo ważne dni dla naszej wspól­noty. Zaplanu­jmy sobie tak te trzy dni, byśmy znaleźli czas na spotkanie z Chrys­tusem w Jego Słowie, Sakra­men­cie Pokuty i Eucharys­tii. Serdeczna prośba też do rodz­iców by dopil­nowali, aby ich pociechy miały również możli­wość uczest­nictwa w naukach rekolek­cyjnych. ( program)
 • Święta zbliżają się wielkimi krokami. Niedługo zasiądziemy do świątecznego uroczys­tego śni­ada­nia. Niestety jak powiedział Pan Jezus „ ubogich zawsze będziecie mieć między sobą” . I w te święta będą takie rodziny, których nie będzie stać na przy­go­towanie świątecznego stołu mimo pomocy z wielu stron. Pośpieszmy i my im z pomocą. Na bocznych ołtarzach i w przed­sionku koś­cioła już od dzisiaj wyłożone są torby „ CAR­I­TAS” z przez­nacze­niem dla najbardziej potrze­bu­ją­cych. Weźmy je ze sobą do domów, napełni­jmy artykułami żywnoś­ciowymi , środ­kami czys­tości i złóżmy przy ołtarzu św. Józefa lub w zakrys­tii. My te paczki przekażemy tam gdzie żywność ta jest najbardziej potrzebna. Nasza parafia już nie raz zdała egza­min z przykaza­nia miłości bliźniego.
 • U młodzieży z KSM-​u przy wyjś­ciu z koś­cioła można nabyć palmy na Niedzielę Pal­mową i pascha­liki potrzebne na Liturgię Wielkiej Soboty.
 • W tym tygod­niu przy­pada I piątek miesiąca. Spowiedź od godziny 17.15.
 • W min­ionym tygod­niu na potrzeby naszej świą­tyni zakupil­iśmy nową maszynę do sprzą­ta­nia kom­plek­sowego. Zastąpi stary zużyty sprzęt. Koszt tej maszyny to 9450 zł. Maszynę można zobaczyć, stoi przy bocznym ołtarzu w najbliższym cza­sie dosłane zostaną odpowied­nie tar­cze do szli­fowa­nia posadzki.
 • W min­ionym tygod­niu na kwiaty i deko­rację Bożego Grobu wpłynęły dwie bez­imi­enne ofi­ary. Bóg zapłać.
 • W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:
 • 02.04. + Ligęza Mar­i­anna 4r.

  04.04. + Bara­nowski Czesław 3r.

  05.04. + Kucaba Józef 5r., Kowal­ski Jerzy 4r., Błaszczyk Czesława lr.

  06.04. + Kowal­czyk Edward 2r., Zielonka Halina lr.

  07.04. + Perzak Andrzej 3r.

  INTENCJE MSZALNE

  PONIEDZI­AŁEK 1 Kwiecień

  7:00 + Mar­i­anna, Józef MACIĄŻEK

  18:00 + Krzysztof WÓJ­CIAK 2 r sm zm z rodz

  18:00 + Wiesław 8 r sm Zofia Michał z rodz PIOTROWSKICH

  WTOREK 2 Kwiecień

  7:00 + dusze w czyśćcu cierp.

  18:00 + Paweł GAGOŚ 2 r

  18:00 + Mar­i­anna LIGĘZA 4 r sm

  ŚRODA 3 Kwiecień

  7:00 + Hen­ryk ADASIAK XXX

  18:00 + Mieczysław DRZEWIECKI XXX

  18:00 + Sabina WAL­CZAK Władysław zm z WAL­CZA­KÓW i KUCABÓW

  18:00 + Ryszard BAR­TYZEL zm z rodz

  CZWARTEK 4 Kwiecień

  7:00 + Czesława i Adam DĄBROWSCY

  18:00 + Czesław 3 r sm zm z BARA­NOWS­KICH i JĘDREJÓW

  18:00 + Julianna PIĄTEK

  PIĄTEK 5 Kwiecień

  7:00 + Szczepan WIJASZKA Helena i Henryka

  18:00 + Czesława BŁASZCZYK 1 r sm Gabriel

  18:00 + dusze w czyśćcu cierp

  SOB­OTA 6 Kwiecień

  7:00 + Halina ZIELONKA 1 r sm

  7:00 Wyna­gradza­jąca za nasze grzechy i całego świata Niepokalanemu Sercu Maryi

  18:00 + Edward KOWAL­CZYK 2 r sm

  NIEDZIELA 7 Kwiecień

  7:30 + Jan­ina JUSIAK 12 r sm Zygmunt

  9.00 O Boże błog. dla Jakuba i Wiktorii

  10:30 Jan­ina WRONKA 85 r sm urodzin

  12:00 PRO POP­ULO

  17:00 + Hen­ryk TARKA 22 r sm Ewa TARKA 2 r sm ++ TARKÓW

  19:00 + Mar­i­anna CIENKUSZ 8 r sm