• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 8 3 2020

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 8 3 2020

Infor­mu­jemy, że piel­grzymka do Med­ju­gorie i Chorwacji jest defin­i­ty­wnie odwołana.

Dzisiaj przed koś­ciołami w całej Polsce zbier­ane są ofi­ary do puszek na „Kra­jowy fun­dusz misyjny”.

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

09.03. + Kowal­ska Genowefa 4r., Pawlak Józef lr.

12.03. + Doroszuk Józef 5r., Krasecka Mar­i­anna 5r.

13.03. + Szwarc– Krwaw­icz Bar­bara 2r.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 9 Marzec

7:00 + Hen­ryka POD­KOW­IŃSKA int od kół różańcowych

17:00 + Andrzej WILCZAK 26 r sm

17:00 + Radosław MICHAŁOWSKI

WTOREK 10 Marzec

7:00 + Hen­ryka POD­KOW­IŃSKA int od Elż­bi­ety Kaszlikowskiej

7:00 + Jerzy SZCZER­BIŃSKI

17:00 + Władysław i Sabina WAL­CZAK ++ z rodz. KUCABÓW

17:00 + Regina i Józef KUCABA

ŚRODA 11 Marzec

7:00 dziek błag z racji urodzin Katarzyny i Adama

17:00 + Stanisław WÓJ­CIAK 6 r sm

17:00 + Jad­wiga JED­LIKOWSKA 10 r sm

CZWARTEK 12 Marzec

7:00 + Fran­ciszek i Aniela KAMOLA

17:00 + Józef DOROSZUK 5 r sm ++ TARKÓW DOROSZUKÓW KOWALSKICH

17:00 + Czesława 5 r sm Tadeusz CUR Zofia Szczepan KAZANOWSCY

PIĄTEK 13 Marzec

7:00 + Marta GINALSKA

17:00 + Krystyna TRO­JANOWSKA 8 r sm

17:00 + Hen­ryk WYSOCKI 10 r sm

SOB­OTA 14 Marzec

7:00 + Jad­wiga RZĄD int od kółek róż.

17:00 + Stanisława 10 r sm Władysław 37 r sm

17:00 + Bar­bara KOWAL­SKA 20 r sm++ KOWAL­S­KICH ZALEWS­KICH RAWSKICH

NIEDZIELA 15 Marzec

7:30 + Hen­ryk HANDZEL 17 r sm Józefa

9.00 + Gabriel PIECH Helena Władysław PIECH

10:30 + Tomasz STA­NIAK 8 r sm ++ STANIAKÓW

12:00 PRO POP­ULO

16:00 + Edmund ŻUREK 22 r sm Michalina Stanisław Mar­ian ++ Nadzieja Władysław Władysława ŻUREK

18:00 + Józef OSUCH OSUCHÓW ŁUSZCZA­KÓW TRELÓW