• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»IV NIEDZIELA WIELKA­NOCNA 25 04 2021

IV NIEDZIELA WIELKA­NOCNA 25 04 2021

W najbliższą sobotę rozpoczniemy miesiąc maj.

W tym przepięknym miesiącu zapraszamy wszys­t­kich czci­cieli Matki Bożej na nabożeństwa majowe odpraw­iane w naszym koś­ciele w dzień powszedni po mszy św. o godzinie 18.00 a w niedzielę po mszy św. o godziny 17.00.

W niedzielę 9 maja po Mszy o godz. 10:30 odbędzie się spotkanie dzieci przys­tępu­ją­cych w tym roku do Komu­nii świętej

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

27.04 Stro­bel Zbig­niew 5, Litwiński Artur 1

28.04 Michal­czak Anas­tazja 4

30.04 Wal­czak Mateusz 3 Szew­czyk Adam 2

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 26 Kwiecień

7:00 + Genowefa WÓJ­CI­CKA r sm Karolina Stanisława

18:00 + Ewa Tomasz Katarzyna Walenty z rodz. RZĄDÓW Andrzej Zofia CZUBA Beata RZĄD Mał­gorzata RZĄD

18:00 + Euge­niusz BORKOWSKI 37 r sm

WTOREK 27 Kwiecień

7:00 Dziek blag w int. Tymoteusza

18:00 + Radosław AFTYKA 28 r sm Zdzisław AFTYKA ++ AFTYKÓW

18:00 + Adam REJ­MAK 16 r sm ++ CZERNIECÓW REJMAKÓW

ŚRODA 28 Kwiecień

7:00 Dzięk błag w 25 r ślubu Anety i Jerzego

7:00 + Zdzisław LEWANDOWSKI 1 r sm

18:00 + Stanisława Bro­nisław OWCZAREK

18:00 + Tadeusz WACŁAWIK Zofia Kaz­imierz Marek ++ z rodz

CZWARTEK 29 Kwiecień

7:00 + Artur LITWIŃSKI 1 r sm

7:00 + Mał­gorzata KOŁODZIEJCZYK 2 r sm Marcin KOŁODZIEJCZYK 21 r sm

18:00 + Mar­ian MIROSŁAW

18:00 +Dzięk błag w int Gabrieli w 8 r urodzin

PIĄTEK 30 Kwiecień

7:00 + Stanisław BUREK Katarzyna Ignacy MAZUR ++ MAZURÓW Mar­i­anna Jan PAWLAK

7:00 o zdrowie i Boże błog dla Katarzyny i Agnieszki

18:00 + Mateusz WAL­CZAK 3 r sm

18:00 + Tomasz AFTYKA 24 r sm

SOB­OTA 1 Maj

7:00 Wyna­gradza­jąca NSNMP za grzechy nasze I całego świata

7:00 + Józef DZI­U­BICKI XXX

18:00 + Zofia 14 r sm Andrzej 5 r sm PERZAK

18:00 + Maria i Win­centy LEŚ­NIAK ++ LEŚ­NI­AKÓW KLACZYŃS­KICH ORLIKÓW DRZEWIC­KICH SAMONIÓW

NIEDZIELA 2 Maj

7:30 + Bro­nisława 4 r sm Jan 24 r sm Stanisław 1 r sm z rodz WOLIŃSKICH

9.00 KŻR

10:30 + Zdzisław LACHIEWICZ 14 r sm ++ LACHIEWICZÓW KORZENIOWSKICH

12:00 PRO POP­ULO

17:00 + Józef KOŚ­CIEL­NICKI r sm

19:00 +Helena r sm Antoni GAWRON ++ GAWRONÓW LITWIŃSKICH