• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

W dniu wczo­ra­jszym odbyło się w naszym koś­ciele 18 spotkanie jasełkowe. Po mszy św. dzieci i rodz­ice obe­jrzeli przed­staw­ie­nie jasełkowe w wyko­na­niu klasy III b ze Szkoły Pod­sta­wowej w Nałęc­zowie pod kierunk­iem Pań: Joanny Sochy, Syl­wii Krysy i Jad­wigi Wajrak. W domu parafi­al­nym dzieci wzięły udział w zabawach, poczęs­tunku i konkur­sach z nagro­dami.Parafi­alny Odział Akcji Katolick­iej dziękuje Bankowi Spółdziel­czemu w Nałęc­zowie, Piekarni Michała i Krzysztofa Zubrzy­c­kich oraz Nałęc­zowskiemu Sto­warzysze­niu Pro­mocji i Roz­woju za finan­sowe rzec­zowe wspar­cie tego spotkania.

Parafi­alny Odd­ział Akcji Katolick­iej zaprasza dzieci z rodzi­cami na osiem­naste spotkanie jasełkowe 12 sty­cz­nia 2013 (sob­ota). Spotkanie rozpocznie się o godz. 14:00 Mszą św. w kościele.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA KON­CERT KOLĘD W WYKO­NA­NIU NASZEGO PARAFI­AL­NEGO CHÓRU ARS CAN­TICA — W NIEDZIELĘ 6 STY­CZ­NIA PO MSZY ŚWIĘTEJ O GODZ.: 16:00

Uwaga!!! W Nowy Rok nie będzie mszy św. o godzinie 7.30. Pozostałe msze św. o godzinie 9.00, 10.30, 12.00, 16.00 i 18.00. W Sadurkach o 9.00.