Błąd
  • JUser::_load: Nie można załad­ować danych użytkown­ika o ID: 43
  • 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

W niedzielę 11 sierp­nia o godzinie 16.00 odbędzie się. trzeci tego lata kon­cert organowo kam­er­alnyw wyko­na­niu Mateusza Gałuszki z Jasła. Parafian, kuracjuszy i gości serdecznie zapraszamy. Spon­sorem tego kon­certu będzie Sana­to­rium Uzdrowiskowe Rolnik.

Dzisiaj w naszym koś­ciele w ramach III Let­nich Kon­certów Organowych i Kam­er­al­nych o godzinie 16.00 odbył się RECITAL ORGANOWY w wyko­na­niu Mał­gorzaty Trzaskalik-​Wyrwa z Warszawy. Spon­sorem dzisiejszego Recitalu był Bank Spółdziel­czy w Nałęc­zowie.

W czas wakacji w Polsce wpisuje się ruch piel­grzymkowy. W niek­tórych diecez­jach trwają już odpowied­nie przy­go­towa­nia. Warto zas­tanowić się, czy nie pod­jąć takiej formy oży­wienia życia religijnego.

W przyszłą niedzielę 14 lipca zain­au­gu­ru­jemy III Let­nie Kon­certy Organowe i Kam­er­alne — Nałęczów 2013. Pod­czas pier­wszego kon­certu wys­tąpi Trio Ako­rdeonowe, a za organami zasiądzie Michał Sławecki. Kon­cert odbędzie się w przyszłą niedzielę o godzinie 16.00 — parafian, kuracjuszy i turys­tów serdecznie zapraszamy.