Błąd
  • JUser::_load: Nie można załad­ować danych użytkown­ika o ID: 43
  • 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

W najbliższą sobotę po mszy św. o godzinie 18.00 odbędzie się spotkanie Rady Parafi­al­nej. Wszys­t­kich Rad­nych serdecznie zapraszamy. W przyszłą niedzielę po mszy św. o godzinie 9.00 odbędzie się kole­jne spotkanie z młodzieżą przy­go­towu­jącą się do Sakra­mentu Bierzmowania.

W najbliższy piątek 12 kwiet­nia po mszy św. wiec­zorowej Parafi­alny Odział KSM-​u orga­nizuje czuwanie mod­litewne i zaprasza wszys­t­kich do wspól­nej mod­l­itwy. A w niedzielę po mszy św. o godzinie 9.00 odbędzie się kole­jne spotkanie z dziećmi przy­go­towu­ją­cymi się do I Komu­nii św.

W tym tygod­niu przy­pada I Czwartek, Piątek i Sob­ota miesiąca. W I Czwartek spowiedź dla młodzieży przy­go­towu­jącej się do Sakra­mentu Bierz­mowa­nia od godziny 17.30. W I Piątek spowiedź również od godziny 17.30.

Jutro II dzień świąt. Msze w koś­ciele i kapl­icy jak w każdą niedzielę. Trady­cyjnie taca przez­nac­zona będzie na KUL.