• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»IV Niedziela Wielka­nocna — 07 05 2017

IV Niedziela Wielka­nocna — 07 05 2017

Od jutra rozpoczną się w koś­ciele prace związane z renowacją posadzki. Ponieważ chcemy aby prace te zakończyły się przed 1 Komu­nią św., prace będą prowad­zone nawet nocą.

Od jutra rozpoczną się w koś­ciele prace związane z renowacją posadzki. Ponieważ chcemy aby prace te zakończyły się przed 1 Komu­nią św., prace będą prowad­zone nawet nocą.

Również w tym tygod­niu rozpoczną się prace związane z postaw­ie­niem na naszym cmen­tarzu parafi­al­nym kolumbarium.

Trady­cyjnie w maju poświę­camy pola i tak:

Poniedzi­ałek 08.05 - Cynków godz­ina 17.00,

Antopol godz­ina 19.00,

Czesław­ice godz­ina 19.00

Wtorek 09.05 — Kolo­nia. Nałęczów godz­ina 17.00,

Chruszczów godz­ina 19.00,

Lud­winów godz­ina 19.00,

Strzelce przy drodze godz­ina 19.00.

Środa 10.05 - Sadurki godz­ina 17.00,

Kolo­nia Bochot­nica godz­ina 19.00.

Czwartek 11.05. - Kolo­nia Chruszczów godz­ina 19.00,

Czesław­ice Majątek godz­ina 19.00.

Piątek 12.05 - Charz B godz­ina 17.00

Bochot­nica w niedzielę po sumie

Prosimy o pojazdy po księży. Poświęce­nia odbędą się o ile nie będzie padał deszcz.

W sobotę 13 maja przy­pada 100 rocznica objaw­ień fatim­s­kich. Wszys­t­kich czci­cieli MB Fatim­skiej zapraszamy w sobotę na godz­inę 18.00 na Eucharys­tię, nabożeństwo majowe, a po nabożeńst­wie majowym odmówimy różaniec fatimski.

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

08.05. + Zaw­iślak Mar­i­anna 4r., +Depta Marta 4r., +Twardzik Mar­ian 4r., +Baczkowska Teresa 1r.

09.05. + Michal­ski Andrzej 4r.,

13.05. + Marek Ignacy 4r.,

14.05 + Welc Anna 3r.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 8 MAJA

7:00 Zofia Stanisław Jad­wiga Jan­ina Kaz­imierz Jan Jerzy Maria ††Jelikows­kich Stanisława Adam Trze­ciak

18:00 - Stanisława Lewandowska ††Kijew­s­kich ††Lewandows­kich ††Wrzosów

18:00– † Jan­ina (10 ) Zyg­munt Jusiak

WTOREK 9 MAJA

7:00 Jan Myszkiewicz Tadeusz Rej­mak

18:00 - Bolesław Skrusze­niec (4 ) Helena Jan Skrusze­niec

18:00– † Bro­nisław Krzysztof Korze­niewski Zofia Wawrzyniec Genowefa Rej­mak

ŚRODA 10 MAJA

7:00 Hen­ryka Kraw­czyk ††Kraw­czyków ††Syg­nows­kich ††Gra­jprów ††Maciążków ††Ziębów

18:00 — † Władysław Stanisław Józefa Wiesława ††Więck­ows­kich

18:00 Stanisław Syg­nowski Stanisław Chudzik Stanisław Woj­ciech Helena ††Syg­nows­kich

CZWARTEK 11 MAJA

7:00 Marta Depta (4 )

18:00 Jan Mar­i­anna Kiryczuk ††Syg­nows­kich ††Kiryczuków

18:00 — † Alicja Goluch

PIĄTEK 12 MAJA

7:00 Alek­sander Antoni Emilia Grze­gor­czyk

7:00 Krzysztof Raczyński (XXX DZpŚ)

18:00 Kinga Drewnicka Józef Ignaciuk

18:00 — † Tomasz Gębal

SOB­OTA 13 MAJA

7:00O łaski i bło­gosław­ieństwo dla córki Mał­gorzaty i wnuka Konrada

18:00 Win­centy Maria Leś­niak ††Leś­ni­aków ††Klaczyńs­kich ††Samoniów Zbig­niew Drewnicki

18:00 — † Mar­ian Krzysiak (12 ) Stanisław Rej­mak (7 ) Maria Piotr

NIEDZIELA 14 MAJA

7:30 Zofia Muciek ††Mućków ††Rzeźników

9:00 Fran­ciszek Janiszek

10:30 Bro­nisław Ląkocy () Jan Adam­czyk () Józef Adam­czyk

12:00PRO POP­ULO

17:00 - Hen­ryk Lip­iec (24 ) Zofia Szczepan Ozimek

19:00 Jan­ina Władysław ††Bernadz­kich