• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»III Niedziela Wielkiego Postu — 04 03 2018

III Niedziela Wielkiego Postu — 04 03 2018

W przyszłą niedziele po mszy św. o godzinie 9.00 odbędzie się nkole­jne spotkanie z dziećmi przy­go­towu­ją­cymi się do I Komu­nii św.

  • Dob­ie­gamy połowy Wielkiego Postu. Jest to święty czas naszego nawróce­nia. W wielko­post­nym nawróce­niu niech pomoże nam prasa katolicka „Niedziela” i „Gość Niedzielny”.
  • W przyszłą niedziele po mszy św. o godzinie 9.00 odbędzie się nkole­jne spotkanie z dziećmi przy­go­towu­ją­cymi się do I Komu­nii św.
  • W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

05.03. + Grabowska Zofia 5r., +Kał­donek Jan 3r.

06.03. + Turek Andrzej 2r., +Litwińska Jowita 1r.

07.03. + Żelaszczyk Jan 3r., +Jezier­ska Mar­i­anna 1r.

09.03. + Smaga Mar­ian 4r., +Michałowski Jarosław 4r., +Kowal­ska Genowefa 2r.

11.03. + Wój­ciak Stanisław 4r.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 5 MARCA

7:00Jan (5 ) ††Sch­abów ††Żuków

17:00 Kaz­imierz Usarek (imienin)

17:00 Jarosław Andrzej ††Michałows­kich ††Kos­maczów

WTOREK 6 MARCA

7:00 Stanisława Boreczek (XXX DZpŚ)

17:00 Genowefa Kowal­ska (2 ) Jan Kowal­ski (21 ) Ryszard Kowal­ski ††z rodziny

17:00 Maksy­mil­ian Mar­ian Jan Mastalerz ††z rodziny

ŚRODA 7 MARCA

7:00 Mar­i­anna Watros (od pra­cown­ików Sana­to­rium Ciche Wąwozy)

17:00 Jowita (1 )

17:00 Jan Żelaszczyk (3 ) Ste­fan ††z rodziny

CZWARTEK 8 MARCA

7:00W 95 rocznicę pow­sta­nia KGW Bochot­nica za żywych i ††

17:00 Zofia Józef Rosz­tajn

17:00 Jan­ina () Stanisław Syg­nowscy

PIĄTEK 9 MARCA

7:00 Maria Chruściewicz

17:00 Andrzej Wilczek ()

17:00– † Jarosław Michałowski

SOB­OTA 10 MARCA

7:00 Ryszard Bojanowski (12 ) Jan­ina Alek­sander Wieczorek

17:00 — † Władysław Sabina Wal­czak ††Wal­cza­ków ††Kucabów

17:00– † Tomasz Sta­niak (7 ) ††Sta­ni­aków

NIEDZIELA 11 MARCA

7:30 — † Czesława Tadeusz Cur Zofia Szczepan Kazanowscy

9:00 Jan­ina (22 ) Stanisław Saran Jan Ste­fa­nia Kowalscy

10:30 Stanisław Wój­ciak (4 )

12:00PRO POP­ULO

16:00 Fran­ciszek Aniela Kamola ††z rodziny

18:00 Emilia Zdzisław Kępińscy Kaz­imiera Edmund Ciołek