• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»IV NIEDZIELA WIELKA­NOCNA 3 05 2020

IV NIEDZIELA WIELKA­NOCNA 3 05 2020

W piątek 8 maja przy­pada Uroczys­tość Św. Stanisława Głównego Patrona Polski.

Pole­ca­jmy wstaw­i­en­nictwu św. Stanisława umiłowaną Ojczyzną naszą, wszys­tkie Jej sprawy również te najtrudniejsze.

W najbliższą sobotę 9 maja nasz parafi­anin Alumn Michał Paśnik otrzyma w Lublinie w koś­ciele św. Jad­wigi święce­nia diakonatu. Prośmy Boga o bło­gosław­ieństwo dla Niego.

Od momentu rozpoczę­cia pan­demii w naszej ojczyźnie Zbig­niew Mazurek nasz parafi­anin rozpoczął rzeź­bi­e­nie kopii obrazu MB. Częs­to­chowskiej z prośbą o ustanie tej zarazy. Płasko­rzeźba stoi przy głównym ołtarzu w naszej świą­tyni. Będzie tam stała do usta­nia pan­demii. Prośmy naszą Królową o opiekę nad nami. Po usta­niu zarazy obraz ten zna­jdzie godne miejsce przy naszym kościele.

Trwa miesiąc maryjny maj. Każdego dnia po mszy św. wiec­zorowej w naszym koś­ciele odpraw­iane jest nabożeństwo majowe.

Prasa katolicka jest do naby­cia w zakrys­tii. Zapraszamy.

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

06.05. + Dziekańska Wanda 3r., Kurzempa Hen­ryk 3r., Niez­abitowska Zofia 2r.

07.05. + Sudz­iński Wiesław 3r.

08.05. + Bączkowską Teresa 4r., Chęć Wiesław 3r.

09.05. + Gajda Tadeusz lr.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 4 Maj

7:00 + Aniela Fran­ciszek KAMOLA Stanisław BUREK Stanisław WNUK

7:00 + Irena SIEŃKO XXX

18:00 + Jan r sm Bolesława BORKOWSCY

18:00 OSP

WTOREK 5 Maj

7:00 dzięk błag w 95 r urodzin Emilii i dla całej rodziny KOZIEJ i za zmarłych z rodz. za +Jana KOZIEJA

18:00 + Mar­i­anna Józef MACIĄŻEK

18:00 + Czesław ŻYWICKI 18 r sm

ŚRODA 6 Maj

7:00 + Stanisława Bro­nisław GŁOS Stanisława WÓJCIK

7:00 + Stanisław Stanisław BRZUCH

18:00 + Sabina SER­WATKA 10 r sm ++ z rodz

18:00 + Bolesław SKRUSZE­NIEC 7 r sm Jan Helena SKRUSZE­NIEC Zbig­niew SAMOREK

CZWARTEK 7 Maj

7:00 + Jan­ina JUSIAK 13 r sm Zygmunt

18:00 + Jan MYSZKIEWICZ Tadeusz REJMAK

18:00 + Helena Tadeusz REJ­MAK Jan­ina Anna Jan Tadeusz DEPTA

PIĄTEK 8 Maj

7:00 + za dusze czyśćcowe

7:00 + Stanisław GRYTA XXX int od pra­cown­ików Urzędu Miasta w Nałęczowie

18:00 + Zofia Stanisław Jad­wiga Jan­ina Kaz­imierz Jan Jerzy Maria JED­LIKOWSCY Adam Stanisława z rodz TRZECIAKÓW

18:00 + Marta DEPTA 7 r sm

SOB­OTA 9 Maj

7:00 O pomyślne zdanie matury dla Moniki

18:00 + Mar­ian KRZYSIAK 15 r sm Stanisława REJ­MAK 10 r sm Maria Piotr

18:00 + Wacław HOŁODY 45 r sm Józefa Stanisław Bro­nisław SYG­NOWSCY ++ z tych rodz

NIEDZIELA 10 Maj

7:30 + Helena KOŁ­DONEK Jan KOŁ­DONEK 80 r śm

9.00 + Fran­ciszek KUPIŃSKI ++ KUPIŃS­KICH REJMAKÓW

10:30 + Fran­ciszek JANISZEK

12:00 PRO POP­ULO

17:00 + Tadeusz Józefa Józef PACHOTA

19:00 + Stanisław REJ­MAK Józefa REJ­MAK 8 r sm