• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

1 Składamy serdeczne podz­iękowa­nia wszys­tkim, którzy w dniu wczo­ra­jszym po ostat­niej mszy św. przy­byli by pomóc w roze­bra­niu koś­cioła z deko­racji świątecznych.

1 W tym tygod­niu przy­pada 1 piątek m-​ca, spowiedź od godz. 16.15

1 W ubiegłą środę wiz­yta dusz­paster­ska — kolęda dobiegła końca.

Wiz­yta dusz­paster­ska dob­iega końca.