• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

We wtorek przy­pada Wig­ilia Bożego Narodzenia.

Rozpoczęliśmy w dniu dzisiejszym rekolekcje adwen­towe Wyko­rzys­ta­jmy ten czas na naprawę naszego życia i na zbliże­nie się do naszego Stwórcy i Pana.

Dzisiaj w całym koś­ciele rozpoczy­namy Adwent — czas, który ma nas przy­go­tować do Świąt Bożego Nar­o­dzenia, do naszego spotka­nia ze Zbaw­icielem w wieczności.