• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

W dniu dzisiejszym z racji przy­pada­jącego wczo­raj wspom­nienia Św. Krzysztofa przed koś­ciołami zbier­ane są ofi­ary na „MIVA POLSKA

W najbliższą sobotę 25 lipca przeży­wać będziemy będziemy wspom­nie­nie św. Krzysztofa Patrona kierowców.

Na waka­cyjny czas pole­camy lek­turę prasy katolick­iej „Niedzieli” i „ Goś­cia niedzielnego”.

Serdecznie dzięku­jemy wszys­tkim, którzy przy­czynili się do god­nego przeży­cia w naszej parafii uroczys­tości odpustowych.