• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

Przy­pom­i­namy, że na bocznych ołtarzach i w przed­sionku koś­cioła wyłożone są kartki wypominkowe. Wypełnione składamy do puszek na bocznych ołtarzach lub u księży w zakrystii.

Fun­dacja „Zarażamy Radoś­cią” w przyszłą niedzielą w naszej parafii zor­ga­nizuje akcje: „Pomoc Polonii We Lwowie. Akcja polega na zbiórce mate­ri­ałów plas­ty­cznych, zabawek, środ­ków czys­tości i higieny dla pol­s­kich odd­zi­ałów przed­szkol­nych we Lwowie, oraz odzieży i innych darów rzec­zowych dla pol­s­kich rodzin we Lwowie.

  • Choć 39 rocznica wyboru Kar­dy­nała Karola Woj­tyły na Stolicę Piotrową wypada 16 października , Koś­ciół W Polsce już dzisiaj odd­aje hołd Wielkiemu Rodakowi Św. Janowi Pawłowi II. Przeży­wamy dzisiaj w całej Polsce Dzień Papieski. Jak co roku w tym dniu przed naszymi świą­ty­ni­ami i na naszych uli­cach spotkamy młodych ludzi ze spec­jal­nymi puszkami do których można złożyć ofi­ary na stype­n­dia dla młodzieży z ubogich rodzin.

Zapraszamy wszys­t­kich na nabożeństwa różań­cowe do naszego koś­cioła w dni powszed­nie po mszy św. o godzinie 18.00 a w niedzielę po mszy św. o godzinie 17.00.