• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

Na bocznych ołtarzach i w przed­sionku koś­cioła wyłożone są kartki wypominkowe. Wypełnione składamy do puszek sto­ją­cych na bocznych ołtarzach lub u księży w zakrystii.

W sobotę wejdziemy w piękny miesiąc październik – miesiąc mod­l­itwy różań­cowej. Zachę­camy do udzi­ału w codzi­en­nej mszy św. wiec­zorowej połąc­zonej z nabożeńst­wem różańcowym.

W niedzielę 25 wrześ­nia przeży­wać będziemy odpust ku czci Św. Tekli — dziewicy i męczen­nicy. Uroczysta suma odpus­towa odpraw­iona zostanie o godzinie 12.00.

W niedzielę, 18 wrześ­nia mieszkańcy Sadurek przeży­wać będą w swo­jej świą­tyni odpust. Serdecznie zapraszamy na sumę odpus­tową o godzinie 12:00.