• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

Msze święte w Boże Ciało odpraw­iane będą o 7:30, 9:00, 10.30 (z pro­cesją), 17:00 i 19:00. W Sadurkach o 9:00.

Jutro drugi dzień świat– Święto Matki Koś­cioła . Msze św. w naszym koś­ciele odpraw­iane będą 0 godzinie 7.30, 9.00, 10.30, 17.00 i 19.00. Nie będzie mszy św. 0 12.00. W Sadurkach o 9.00.

Kończy się okres Wielka­nocny. Przy­go­tu­jmy się na jak najlep­sze przyję­cie Ducha Świętego czer­piąc wzór z Apos­tołów zebranych wokół Maryi w wieczerniku.

W dniu dzisiejszym dzieci z klas III naszej parafii przys­tąpiły do 1 Komu­nii św. Módlmy się aby Chrys­tus Eucharysty­czny jak najdłużej i jak najczęś­ciej goś­cił w ich ser­cach. Przez cały nad­chodzący tydzień dzieci pier­ws­zoko­mu­ni­jne gro­madzić się będą w naszym koś­ciele o godzinie 18.00 na „Białym Tygodniu”