• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

Trwa okres waka­cyjny. Przy­pom­i­namy, że koś­ciół jest miejscem świę­tym i w świą­tyni nawet w upalne dni obow­iązuje nas odpowiedni godny strój.

We środę 29 czer­wca przeży­wać będziemy Uroczys­tość Św. Apos­tołów Pio­tra i Pawła. Msze św. w naszym koś­ciele odpraw­iane będą o godzinie 7.30, 9.00, 10.30, 17.00 i 19.00.

W piątek zakończe­nie roku szkol­nego. Msza święta dla Szkół Nałęc­zows­kich o 8:00, w Sadurkach o 9:00. Zapraszamy .

W przyszłą niedzielę przeży­wać będziemy w naszej parafii odpust ku czci patrona naszej świą­tyni Św. Jana Chrz­ci­ciela. Uroczysta Suma odpus­towa odpraw­iona będzie o godzinie 12.00.

Dzisiaj w ramach Fes­ti­walu Spotkań Kul­tur w naszym koś­ciele o godzinie 15.00 odbył się kon­cert chóralny.