• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

W najbliższy czwartek 28 grud­nia rozpoczniemy w naszej parafii wiz­ytę dusz­paster­ską zwaną kolędą.

W pier­wszy i drugi dzień świąt msze św. w naszym koś­ciele i w kapl­icy w Sadurkach jak w każdą niedzielę.

W imie­niu Urzędu Miasta Nałęczów, Krainy Lessowych Wąwozów oraz naszej parafii serdecznie zapraszamy wszys­t­kich na XII Wig­ilię Nałęczowską.

Już za tydzień w naszej parafii rozpoczniemy rekolekcje adwen­towe. Zachę­camy do mod­l­itwy w intencji rekolekcji, byśmy z radoś­cią przeży­wali nad­chodzące święta Bożego Narodzenia.