• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

W tym tygod­niu przy­pada 1 piątek miesiąca spowiedź od godziny 17.15. W ten piątek nie obow­iązuje nas post.

Wkraczamy w Wielki Tydzień. Przeżyjmy go tak jak powinien go przeżyć człowiek wierzący– god­nie i po chrześ­ci­jańsku. Wielki Czwartek, Piątek i Sob­ota niech będą dla nas dni­ami szczegól­nego przeży­wa­nia Mis­terium Paschalnego

To już V Niedziela Wielkiego Postu. Dla naszej wspól­noty parafi­al­nej jest niedzielą szczególną. Dzisiaj rozpoczy­namy bezpośred­nie przy­go­towa­nia do Uroczys­tości Zmartwych­w­sta­nia Pańskiego poprzez święte rekolekcje.

Za tydzień w niedzielę w naszej parafii rozpoczniemy Rekolekcje Wielko­postne. Zaplanu­jmy sobie tak te trzy dni, byśmy znaleźli czas na spotkanie z Chrys­tusem w Jego Słowie, Sakra­men­cie Pokuty i Eucharystii.