• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

Dzisiaj w naszej parafii przeży­wamy uroczys­tość odpus­tową ku czci Nar­o­dzenia Św. Jana Chrzciciela .

W przyszłą niedzielę 28 czer­wca będziemy przeży­wać w naszej parafii odpust ku czci patrona tej świą­tyni Świętego Jana Chrzciciela.

W najbliższy czwartek przy­pada zakończe­nie oktawy Bożego Ciała.

W najbliższy czwartek przeży­wać będziemy Uroczys­tość Bożego Ciała. Z Chrys­tusem uta­jonym w najświętszym