• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

Zapraszamy we czwartek na msze święte, pod­czas których będziemy prosić Boga o bło­gosław­ieństwo na czas zdoby­wa­nia wiedzy i ksz­tał­towa­nia charak­terów. Szkołę pod­sta­wową i Licea zapraszamy do naszego koś­cioła na godz­inę 8.00.

Dob­iega końca pier­wszy etap Świa­towych Dni Młodzieży — dni w diecez­jach. W Nałęc­zowie gościmy grupę 44 osób ze Słowacji, Słowenii i Czech. Dzięku­jemy serdecznie Rodzi­nom, które przyjęły gości w swoich domach.

W przyszłą niedzielę 24 lipca zain­au­gu­ru­jemy VI Let­nie Kon­certy Organowe i Kam­er­alne – Nałęczów 2016.

Zapraszamy na super kon­cert ! W piątek 15.07 godz.20.00 zabrzmią dźwięki rock&gospel . GRZE­GORZ KLOC z zespołem pro­mują swoją najnowszą płytę DVD/​CD pt: „IDĘ PO WODZIE”. WSTĘP WOLNY!