• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

W przyszłą niedziele po mszy św. o godzinie 9.00 odbędzie się kole­jne spotkanie z dziećmi przy­go­towu­ją­cymi się do I Komu­nii św.

Pro­gram wiz­yty Duszpasterskiej

Parafi­alny Odd­ział Akcji Katolickiej

zapraszadzieci z rodzicami

na dwudzi­este trze­cie spotkanie jasełkowe

6 sty­cz­nia 2018 (sob­ota).

Spotkanie rozpocznie się o

godz. 12:00Mszą św. w koś­ciele.

Jutro pier­wszy dzień roku Pańskiego 2018. Infor­mu­jemy, ze nie będzie mszy św. o godzinie 7.30.