• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

Czas przy­go­tować się do Adwentu –okresu rados­nego i pobożnego oczeki­wa­nia na przyjś­cie Jezusa Chrys­tusa. Wejdźmy w ten piękny czas wyciszeni i odpowied­nio przygotowani.

Małymi krokami zbliżamy się do końca roku litur­gicznego. W przyszłą niedzielę przy­pada Uroczys­tość Chrys­tusa Króla Wszechświata.

W sobotę 11 listopada przy­pada 99 rocznica odzyska­nia przez Pol­skę niepodległości. Uroczystą mszę św. w intencji Ojczyzny odpraw­imy o godzinie 10.30.

Msze Święte W Dzień Zaduszny: 7:30, 9:00, 10:30, 16:00, 18:00