• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

Czas Łaski, czas Misji Ewan­ge­liza­cyjnych w naszej parafii dob­iega końca. Wielkie dziękczynie­nie kieru­jemy do Boga za te święte dni powrotu na ścieżki życia Ewangelią.

Od kilku lat w naszej Archi­diecezji we wszys­t­kich parafi­ach trwają Misje Ewan­ge­liza­cyjne, których myślą prze­wod­nią są słowa „Przyjdź do źródła”. W czwartek rozpoczną się w naszej parafii.

We czwartek 29 czer­wca przeży­wać będziemy Uroczys­tość Św. Apos­tołów Pio­tra i Pawła. Msze św. w naszym koś­ciele odpraw­iane będą o godzinie 7.30, 9.00, 10.30, 17.00 i 19.00.

W najbliższy piątek obchodzić będziemy Uroczys­tość Najświęt­szego Serca Pana Jezusa. W tym dniu nie obow­iązuje nas post. Również w tym dniu nastąpi zakończe­nie roku szkol­nego. Msza św. dla dzieci i młodzieży z naszej parafii na zakończe­nie roku szkol­nego odpraw­iona będzie w naszym koś­ciele o godzinie 8.00