• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

W przyszłą niedzielę po mszy św. o godzinie 9.00 odbędzie się kole­jne spotkanie z dziećmi przy­go­towu­ją­cymi się do I Komu­nii Świętej.

We środę 1 marca-​Środą Popiel­cową rozpoczniemy Wielki Post. Obrzęd posy­pa­nia głów popi­ołem jest zewnętrznym znakiem, że osoby pod­da­jące się mu wchodzą na drogę nawróce­nia i przemi­any serca przez pokutę, post, mod­l­itwę, jał­mużnę i dobre uczynki.

Od dnia dzisiejszego można zamaw­iać msze święte na 2018 rok. Jed­nocześnie infor­mu­jemy, że Pier­wsza Komu­nia odbędzie się 20 maja 2018 r.

W przyszłą niedzielę 19 lutego, po mszy świętej o 9:00 odbędzie się kole­jne spotkanie z młodzieżą przy­go­towu­jącą się do Sakra­mentu Bierzmowania.