• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

W piątek wspom­i­nać będziemy Świę­tych Joachima i Annę, rodz­iców Najświęt­szej Maryi Panny.

Rozpoczął się czas piel­grzymek na Jasną Górę.

  1. Tak jak zapowiadal­iśmy na naszym cmen­tarzu parafi­al­nym rozpoczęły się prace renowa­cyjne przy pom­niku ks. Szelewickiego