• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

  1. Serdecznie dzięku­jemy wszys­tkim, którzy w ostatni piątek o godzinie 7.00 rano wzięli udział we mszy św. i mod­l­itwach w intencji Żołnierzy Wyklętych.

1 Infor­mu­jemy, że od najbliższej środy przyj­mować będziemy intencje mszalne na 2020 r.

1 Ze względu na zbyt małą liczbę chęt­nych na piel­grzymkę do Lour­des, piel­grzymka jest odwołana.

1 Jutro w poniedzi­ałek przy­pada litur­giczne wspom­nie­nie NMP z Lourdes.