• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

Na waka­cyjny czas pole­camy prasę katolicką „Goś­cia” i „Niedzielę”. Prasa dostępna jest w zakrystii.

Serdecznie dzięku­jemy wszys­tkim, którzy przy­czynili się do god­nego przeży­cia w naszej

Dzisiaj w naszej parafii przeży­wamy uroczys­tość ku czci Nar­o­dzenia Sw. Jana Chrzciciela.

Składamy serdeczne podz­iękowa­nia wszys­tkim, którzy wzięli czynny udział w pro­cesji Bożego Ciała.