• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

Wkraczamy w Wielki Tydzień. Przeżyjmy go tak jak powinien Go przeżyć człowiek wierzący — god­nie i po chrześ­ci­jańsku. Wielki Czwartek, Piątek i Sob­ota niech będą dla nas dni­ami szczegól­nego przeży­wa­nia Mis­terium Paschal­nego. Wyrazem tego niech będzie nasz liczny udział w Triduum Paschalnym.

W przyszłą niedzielę po mszy św. o godzinie 9.00 młodzież naszej parafii przed­stawi mis­terium Męki Pańskiej. Po mis­terium odbędzie się kole­jne spotkanie z dziećmi przy­go­towu­ją­cymi się do l Komu­nii św.

Za tydzień w niedzielę w naszej parafii rozpoczniemy Rekolekcje Wielko­postne. Zaplanu­jmy sobie tak te trzy dni, byśmy znaleźli czas na spotkanie z Chrys­tusem w Jego Słowie, Sakra­men­cie Pokuty i Eucharystii.

W najbliższą sobotę przy­pada Święto Zwias­towa­nia NMP. Msze św. w naszym koś­ciele odpraw­iane będą o godzinie 7.30, 9.00, 10.30, 16.00 i 18.00. Nie będzie mszy św. o godzinie 12.00. W Sadurkach o 9.00. Serdecznie zapraszamy.