• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

1 Matka Boża prosiła kilka­krot­nie o różaniec w Lour­des, Fatimie, Gietrzwałdzie i innych miejs­cach. Leon XIII napisał 12 encyk­lik o tej modlitwie.

  1. Dzisiaj w naszej parafii przeży­wamy odpust ku czci Sw. Tekli Dziewicy i Męczennicy.

Za tydzień 22 wrześ­nia w naszej wspól­no­cie parafi­al­nej przeży­wać będziemy odpust ku czci Sw. Tekli

W najbliższą sobotę 14 wrześ­nia przy­pada święto Pod­wyższenia Krzyża Świętego.