• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia
  1. We czwartek wspom­i­nać będziemy świę­tych Joachima i Annę
  1. Zbliża się litur­giczne wspom­nie­nie św. Krzysztofa — patrona kierowców.

  1. Pewne zaplanowane na ten rok inwest­y­cje gospo­dar­cze, jak kolum­bar­ium i ołtarz soborowy zostały zakończone.
  1. Serdecznie dzięku­jemy wszys­tkim, którzy przy­czynili się do god­nego przeży­cia w naszej parafii w ubiegłą niedzielę uroczys­tości odpustowych