• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

Od dnia dzisiejszego można zamaw­iać msze święte na 2018 rok. Jed­nocześnie infor­mu­jemy, że Pier­wsza Komu­nia odbędzie się 20 maja 2018 r.

W przyszłą niedzielę 19 lutego, po mszy świętej o 9:00 odbędzie się kole­jne spotkanie z młodzieżą przy­go­towu­jącą się do Sakra­mentu Bierzmowania.

W najbliższą sobotę 1l lutego przy­pada litur­giczne wspom­nie­nie MB z Lour­des. W tym dniu przeży­wać będziemy Świa­towy Dzień Chorego. W naszym koś­ciele pod­czas mszy św. o godzinie 17.00 będziemy modlili się w intencji chorych i cierpiących.

We czwartek 2 lutego obchodzić będziemy święto Ofi­arowa­nia Pańskiego zwane w Polsce świętem Matki Bożej Grom­nicznej. Msze św. w naszym koś­ciele odpraw­iane będą o godzinie 7.30, 9.00, 10.30, 16.00 i 18.00. Nie będzie mszy św. o godzinie 12.00.