• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

Dzisiaj w całej Polsce obchod­zony jest Dzień Papieski.

  1. Za tydzień w niedzielę po mszy św. O godzinie 9.00 odbędzie się kole­jne spotkanie z dziećmi klas III przy­go­towu­ją­cymi się do I Komu­nii św.

1 Matka Boża prosiła kilka­krot­nie o różaniec w Lour­des, Fatimie, Gietrzwałdzie i innych miejs­cach. Leon XIII napisał 12 encyk­lik o tej modlitwie.

  1. Dzisiaj w naszej parafii przeży­wamy odpust ku czci Sw. Tekli Dziewicy i Męczennicy.