• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

We czwartek 11 lutego przy­pada litur­giczne wspom­nie­nie NMP z Lourdes.

W najbliższy wtorek przy­pada Święto Ofi­arowa­nia Pańskiego

Dzisiaj w całym Koś­ciele w Polsce